Equip ICE Ciència i Tecnologia a Secundària

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Soledad Maresma Ribes
Departament d'ensenyament. - Especialitat física i química. Ins Torre Vicens de Lleida
Mòbil: 601091992
Correu electrònic: mmaresma@iestorrevicens.cat 
Nom: Esther Pintó Pagès
Departament d'ensenyament. - Especialitat tecnologia i coordinadora del seminari CTM (Ciència, tecnologia i matemàtica). Ins Torre Vicens de Lleida. 
Mòbil: 639520088
Correu electrònic: epinto@xtec.cat

Descripció

"El projecte de l’Equip ICE de “Didàctica de les Ciències i la Tecnologia” tindrà dues línies de treball, definides ambdues des d’un enfocament didàctic i dins del marc del Projecte d’Innovació Educativa STEM. Una d’elles tractarà de definir aquelles activitats de dinamització i actualització cientificotecnològica que permetran millorar la tasca docent des d’un enfocament competencial i transversal. I l’altra línia de treball estarà basada en l’enfocament i aplicació de la metodologia de treball per projectes, concretament amb la metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes i/o Projectes). Aquesta línia metodològica, després de la formació necessària, s’implementarà en un Projecte Global i transversal, el del “Llançament d’un Globus sonda”".

Els nivells educatius on es vol incidir és a l’Educació Secundària i, més concretament, a l’ESO dins l’àmbit Cientificotecnològic.

La manera d’incidir a les nostres aules és de forma directa, aplicant tot allò que aprenguem a les nostres classes del dia a dia amb la finalitat de despertar la curiositat i l’interès científic dels nostres alumnes. En definitiva, l’objectiu serà fer transferència i innovació a les nostres aules de Secundària.

L'experiència obtinguda a partir del treball i formació d'aquest equip ICE tindrà una difusió concreta a partir dels Canals digitals de la UdL (Web i Repositori digital) i d’altres mitjans de comunicació.

Activitats

   Darrera modificació: