Directora de l'ICE

 

Montserrat Rué Monné

Telèfon: 973 702 117

Correu: veo.secretaria@udl.cat

 

Coordinador de l'ICE

 

Fernando Guirado Fernández

Telèfon: 973 702 729

Correu: f.guirado@diei.udl.cat

 

Personal acadèmic

 

Meritxell Morera i Toldrà  (Educació Infantil i Primària)

Telèfon: 973 703 371

Correu: meritxell.morera@udl.cat

 

 

Francesc Alamon Queralt  (Educació Secundària i Batxillerat)

Telèfon: 973 703 372

Correu: francesc.alamon@udl.cat

 

 

Joan Tahull Fort  (Formació Professional)

Telèfon: 973 703 370

Correu: joantfort@geosoc.udl.cat

 

 

Gestió Economicoadminstrativa:

 

Eva Baldomà Martí (Gestora)

Telèfon: 973 703 369

Correu::eva.baldoma@udl.cat
      

 

Bea Roigé Ollé (Cap del Negociat de Gestió Acadèmica)

Telèfon: 973 703 219

Correu: beatriz.roige@udl.cat

 

 

Maribel Domingo Collado (Administrativa)

Telèfon: 973 706 631

Correu: maribel.domingo@udl.cat

 

 

Anna Farré Pagés (Administrativa)

Telèfon: 973 703 382

Correu: anna.farre@udl.cat

 

 

Teresa Garcia Castell (Auxiliar Administrativa)

Telèfon: 973 703 383

Correu: teresa.garcia@udl.cat

 

 

Maite Sarrate Teixidó (Cap del Negociat de Gestió Econòmica)

Telèfon: 973 703 358

Correu: maite.sarrate@udl.cat