EQUIPS ICE

En aquest espai, trobareu el material que van elaborant els diferents EQUIPS ICE, d'una determinada àrea o d'un determinat nucli temàtic, per tal de contribuir, des de la formació permanent, a la millora de la tasca docent. 

A continuació, en forma de diapositiva, apareixeran els 29 equips ICE de la Universitat de Lleida per a què pugueu accedir al seu contingut: