GEP-dual: Un projecte compartit

 Descarregar Pdf

La formació dual de mestres es fonamenta en la col·laboració entre la Universitat i el Departament d’Educació. A l’activitat a la Facultat s’hi suma l’activitat a l’escola, on l’estudiant participa com docent en formació dos dies cada setmana.

 

Cada curs, a la Universitat de Lleida, un nombre important de mestres, al voltant de 200, acompanyen als aprenents dels 4 cursos, acollint-los a les seves aules i incorporant-los a l’activitat docent.

Les i els mestres que participen des de l’escola en aquesta iniciativa, com a persones mentores actuen com a educadors dels futurs docents de l’educació primària.

Aquesta contribució és cabdal ja que afavoreix l’exercici real de l’educació i, per tant, l’adquisició i desenvolupament de les competències professionals. 


Els orígens

El Grau d’Educació Primària dual a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la Universitat de Lleida (UdL) és una iniciativa que començà, en el seu disseny, l’any 2011, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament.

Al llarg dels cursos, aquesta col·laboració s'ha concretat  permès constituir un lideratge i un desenvolupament continuat per part de diferents equips del Deganat de la FEPTS i del Departament d’Ensenyament (DE), concretats en la Comissió Mixta FEPTS – Departament d'Educació.

 

L'equip

La Comissió Mixta representa a tot el professorat i investigadors de la facultat que participen en el projecte i a un col·lectiu molt nombrós de mestres dels centres educatius de la ciutat de Lleida, Zones Escolars Rurals i les comarques de la demarcació educativa que acullen als aprenents dels quatre cursos del Grau d’Educació Primària – dual. Sense aquestes i aquests mestres – mestres que formen mestres – el projecte hauria estat impossible, per la mateixa idiosincràsia i tarannà del projecte.

Solament podem definir aquest col·lectiu, d’ensenyants i universitaris, com un equip il·lusionat en la docència, que defensa la seva professionalitat i la seva transcendència social. La formació dual és una estratègia pionera, transformadora i compromesa per avançar en la millora de la qualitat educativa de l’ensenyament a les primeres etapes educatives del nostre país. 

 

Propòsit

La millora de l’educació també depèn de la millora de la formació dels seus docents.

La nostra proposta es basa en la implicació activa dels professionals de l’educació de la formació de les noves generacions de mestres. La col.laboració de la universitat i l’escola és una estratègia ineludible en el desenvolupament de les competències professionals. Les dues institucions conformen una comunitat compromesa amb uns valors i funcions socials. Totes les poblacions escolars formen part dels àmbits necessaris de l’educació del professorat: escola urbana, escola rural i l’escola de màxima complexitat. 

      

Projecte Grau d'Educació Primària - dual


 

El desenvolupament del Pla d’Estudis es realitza apropant el coneixement teòric a l’experiència en ambdòs sentits. L’experiència a l’aula escolar proporciona matèria d’anàlisi, de revisió i per a la realització de noves propostes. Les matèries del Pla d’Estudis aporten el coneixement provinent de la recerca i l’exercici de la professió d’ensenyant. Aquests dos processos permeten treballar en la intersecció dels dos tipus de sabers.

Aquesta formació de mestres articula unes funcions diferenciades de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social i del Departament d’Educació a Lleida. La coordinació de Facultat i Departament s’orienta a la formació de les noves generacions de mestres.
 
    
 

La dualitat d’aquest projecte es visualitza en el treball conjunt universitat i Departament d’Educació, on l’ICE exerceix de baula entre les intitucions.

Periòdicament, aquesta coordinació es materialitza en les reunions de la Comissió Mixta amb l’encàrrec de planificar i revisar el desenvolupament del projecte.

Projecte Grau d'Educació Primària - dual

 

 

Tot el professorat contempla en la realització de les matèries que s’imparteixen activitats a l’aula universitària per connectar el coneixement teòric amb l’experiència pràctica. També amb tasques de disseny o planificació de les intervencions amb l’alumnat d’Educació Primària i altres de revisió i de revisió. Alhora els encàrrecs als aprenents per la implementació a l’escola es basen en models d’anàlisi o s cerquen la implementació de models.

 

 

Amb el propòsit de compartir amb els centres formadors i tot el professorat implicat, cada curs s’editen les Guies d’Activitats per cursos que trobareu a la pàgina de la Facultat: http://www.educacioprimaria.udl.cat/ca/pla-formatiu/alternanca .

 

Amb les diferents activitats a l’escola i a la universitat, a més de l’adquisició de la competència d’acció, cerquem el desenvolupament del punt de vista professional. Es tracta d’adquirir el llenguatge docent, la terminologia relacionada amb allò que és propi de la professió i la capacitat d’una visió progressivament més àmplia per l’anàlisi dels esdeveniments rellevants a l’aula de l’actuació docent i el desenvolupament de les activitats de l’alumnat. L’accent en l’observació és la base per una millora docent basada en la reflexió. L’observació és present en diverses activitats, a l’aula escolar i a la universitat, on les i els aprenents observen a les seves persones mentores o a altres aprenents, o són observats. Els registres videogràfics s’utilitzen en diferents moments com estratègia per analitzar la pròpia actuació o la d’altres. 

 

L’equip docent de la Facultat es coordina en diferents moments al llarg del curs i, col·laborativament, construeixen una Guia d’Activitats cada curs per compartir les tasques que des de cada matèria s’encarreguen a l’estudiantat i que tenen un propòsit de formació basat en la integració dels sabers provinents del saber formalitzat i del coneixement de l’experiència.  

 

La coordinació amb les persones mentores i els centres formadors en diferents moments al llarg del curs és una de les fortaleses del Grau d’Educació Primària - dual. Les docents escolars com a membres actius intercanvien amb la persona tutora de la Universitat informació pel seguiment i progrés individuals dels aprenents. 

 

L’apadrinament entre estudiants

L’apadrinament entre estudiants també està contemplat dins del funcionament del mateix projecte. Estudiants de 1r curs del GEP-dual són apadrinats per estudiants de 3r o bé 4t curs del GEP-dual. Amb aquest apadrinament es pretén crear vincles entre iguals i, sobretot que s'endinsin en el concepte de l’amistat crítica. No oblidem que ser mestre implica la necessitat de treballar en equip, reflexionar individualment i conjuntament. 

En l’organització de l’apadrinament es vetlla perquè padrins i fillols comparteixin centre formador de pràctiques. En alguns casos no és possible, però aquest fet no impedeix aquesta relació i complicitat.

 


 Projecte apadrinament. Mariona Orobitg, padrina de 4t curs de GEP-dual, i
Marc Muntané, fillol de 1r curs GEP-dual.

 

Premi Batec de la Paeria (2017)

L'Ajuntament de Lleida, conscient de la importància de la innovació en els continguts i les formes d'educació, promociona - amb el Premi " BATEC" - aquells i aquelles professionals que treballen des de la teoria o des de l'experimentació en les diverses matèries de l'educació formal o no formal en qualsevol àmbit de la vida col·lectiva.

A continuació us compartim i us animem a conèixer l'informe guanyador del Premi Batec (2017)  “Mestres que formen mestres Un projecte per a la millora de la formació inicial”. 

Premi Batec

 

Victoria Morato

"He pogut aprendre simultàniament en dos espais, l'escola i la universitat no han anat per separat"
 

 

Èric Alfageme

"En la formació dual tu fas d'educador, però acabes aprenent dels infants"

 

Pau Sánchez

"L'oportunitat de complementar estudis més teòrics de la facultat amb la vida d'un mestre a l'escola"
 
 

 Montse Amella

 "És un goig poder treballar conjuntament amb la universitat i, sobretot, amb el projecte dual" 

Marcel Pané

"Les persones que estem compromeses amb el món de l'educació el que volem és tenir els millors professionals pels nostres infants".
 

 

Participació del Projecte GEP-dual en el programa Espai públic 2030 de la Xarxa Audiovisual Local | Educació de qualitat  

L'experipencia formativa a través del pràcticum en la formació inicial dels futurs mestres aposta per una educació de qualitat. En aquest reportatge es mostra com aprenentes de 2n curs del Grau d'Educació Primària dual aprenen fent al costat de les seves mentores en l'escola rural i com molts dels reptes educatius poden ser viables seguint l'exemple de l'escola Timorell de Castelldans.

 

Si voleu conèixer la totalitat del programa de la XCL (Xarxa de Comunicació Local) cliqueu aquest enllaç:

Espai públic 2030 | Educació de qualitat 

 

Video del reportatge 

 

 

 

El Projecte GEP-dual s'agermana amb la @Universitat Jaume I - UJI en la formació inicial de mestres

El passat 12 i 13 de novembre de 2021, es van portar a terme les Jornades de formació per al professorat tutor de pràctiques externes: Pràcticum dual o en alternança del Grau de Mestre/a de la Universitat Jaume I de Castelló.

Des del Projecte GEP-dual els hi estem molt agraïts per convidar-nos com a assistents i participants. Aquest vincle va esdevenir una gran oportunitat per compartir bones experiències i futurs reptes en la formació inicial dels futurs mestres.

 

Gràcies a totes les persones que formen part del gran equip GEP-dual!

 

 

 

 

 

 

 

Lola Sánchez. Responsable de la coordinació dual a l'ICE.

Correu:    ice.dual@udl.cat  

Telèfon:    973 00 34 86

 

Jordi Coiduras. Responsable del projecte i coordinador del Grau d’Educació Primària Dual modalitat de matí.

Correu:    fepts.coordgepdualm@udl.cat 

Telèfon:    973 70 65 78

 

Cristina Petreñas. Responsable del projecte i coordinador del Grau d’Educació Primària Dual modalitat de tarda.

Correu:    fepts.coordgepdualt@udl.cat 

Telèfon:    973 70 65 78

   Darrera modificació: