L'Institut de Ciències de l'Educació

L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) és un institut propi de la Universitat de Lleida (UdL) d'acord amb els seus Estatuts, les missions bàsiques del qual són atendre necessitats de formació del professorat no universitari impulsant la innovació educativa, així com desenvolupar accions de suport a les tasques que la Universitat de Lleida desplega en relació amb els futurs estudiants.

Els seus objectius són:

a) Coordinar el professorat formador del professorat no universitari (d'Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional) a la demarcació de Lleida, segons els acords entre la Universitat de Lleida i el Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’ensenyament.

b) Promoure la innovació docent en els nivells educatius no universitaris.

c) Impulsar la relació i la col·laboració entre el professorat universitari i el no universitari en l’àmbit de la recerca en temes d’educació així com en la formació i la innovació metodològica educativa, fent de la UdL un referent en innovació i formació permanent del professorat reconeguda i de qualitat.

d) Contribuir a la promoció de la Universitat de Lleida així com a la captació de futurs estudiants.

f) Col·laborar amb els centres, departaments i altres serveis de la UdL, així com amb entitats externes, en aquelles accions de formació, innovació i promoció que la Universitat de Lleida proposi, sigui en aliança amb el Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’ensenyament, sigui per indicació pròpia. 

 

 Tots aquests objectius es concreten amb accions que s'adrecen:

1.-Al desenvolupament d’activitats formatives encarades a augmentar el coneixement i la competència docent del professorat no universitari

2.-A la constitució i promoció d’Equips de Treball ICE a l’entorn d’alguns àmbits de recerca educativa

3.-A l'organització d'activitats d’interacció entre l’alumnat dels centres no universitaris i els departaments i centres de recerca de la UdL.

4.-A la col·laboració en projectes de recerca de l’alumnat de Batxillerat

5.-A l’organització d’activitats d’apropament entre la UdL i els futurs alumnes universitaris.

 


 

Informació extreta del Reglament de l'Institut de Ciències de l'Educació, (Acord número 97/2017 del Consell de Govern de 25-4-2017)