Què són els Equips ICE?

Els Equips ICE de la UdL es defineixen com a grups de treball constituïts per professorat provinent de diferents nivells educatius, des de l’educació Infantil fins a la formació superior universitària; un professorat pluri-disciplinar i pluri-nivell que treballa sobre una determinada àrea del coneixement amb l’objectiu de contribuir a la formació permanent i a la millora de la tasca docent, que ha de revertir finalment en els alumnes de primària i secundària, futurs estudiants universitaris.

Així, els Equips ICE tenen com a objectiu comú la innovació docent i la formació permanent del professorat per la millora de la seva tasca docent. Aquest eix central s’estructura a l’entorn de dues actuacions bàsiques:

a) Autoformació col·lectiva, aprofitant l’experiència i el gran ventall de recursos que cadascun dels membres pot aportar a l’equip, així com les accions de recerca educativa que tant individualment com col·lectivament duen a terme.

b) Disseny i participació en activitats de formació permanent, com elaboració de materials, organització de cursos de formació, jornades, conferències, tallers, trobades pedagògiques, intercanvis d’experiències, taules rodones i tasques de supervisió docent, proposta i avaluació de metodologies...

La normativa que regula el funcionament i les funcions dels equips ICE, així com les diferents convocatòries anuals es troben en  aquest enllaç

   Darrera modificació: