II Olimpíada de Geografia

Informació de l'esdeveniment
Inici:
 | 
Finalització:
 | 

L’Olimpíada de Geografia és un concurs organitzat pel Col·legi de Geògrafs que té com a objectiu premiar els estudiants de segon de batxillerat que demostrin un millor coneixement dels continguts de la matèria de Geografia. Aquesta iniciativa pretén promoure l’interès pels estudis de Geografia entre l’alumnat de Lleida. L’Olimpíada de Geografia constarà de dues fases. La primera fase, la local, es realitzarà a la UdL. La segona, la estatal, se celebrarà a Murcia i només hi participaran els 3 finalistes de la fase local.

 

ORGANITZA:

Departament de Geografia i Sociologia, UdL

Col·legi de Geògrafs

COL·LABORA: 

Faculat de Lletres de la UdL

Equip ICE - Geografia en Xarxa

PARTICIPANTS

Poden participar els estudiants de 2n de Batxillerat matriculats en l’assignatura de Geografia (curs 2022-2023), de qualsevol centre de la província de Lleida o la comarca de l'Anoia.

FASE LOCAL. Universitat de Lleida. Edifici del Rectorat

La prova és realitzarà en format presencial, si la situació sanitària ho permet.

La prova consta de 50 preguntes d’opció múltiple, que poden incorporar gràfics, fotografies i mapes sobre el temari de 2n de Batxillerat. Cada pregunta resposta correctament valdrà un punt. La manca de resposta no penalitza però cada resposta errònia restarà 0,10 punts. La durada de la prova és de 45 min.

Bases completes de l'Ompíada de Geografia

INSCRIPCIONS

Per tal de participar a la Olimpíada de Geografia cal enviar la butlleta adjunta a quim.bonastra@udl.cat

Data límit preferent: 28 de febrer del 2023

Descàrrega de la butlleta per a la  Inscripció FASE LOCAL_XIII_Olimpiada (doc)

 

PROGRAMA DE LA FASE LOCAL, 23 de març del 2023

La Fase local es durà a terme a la Sala d’Actes la Facultat de Lletres de la UdL, situada a l'edifici de Rectorat de la pl. Víctor Siurana, 1 de Lleida i coincidirà amb la III Jornada Geogràfica de recerca.

PROGRAMA:

09:30: Benvinguda als participants i presentació de l'acte

10:00: Inicio de la prova (45 minuts).

10:45: Pausa saludable

11:15 a 11:30: Presentació de la III Jornada Geogràfica de Recerca. A càrrec de Carme Bellet, coordinadora de la Secció de Geografia del Departament d'Història, Geografia i Història de l'Art i Glòria Garcia, coordinadora de l'Equip ICE Geografia en xarxa de la UdL.

11:30 a 13:20: Celebració de la III Jornada Geogràfica de Recerca

 

13:20 a 13:30: Lliurament del III Premi Georecerca

13:30 a 13:35: Lliurament de premis de la II Olimpíada de Geografia

13:35: Cloenda de la III Jornada Geogràfica de Recerca i de la II Olimpíada de Geografia

EL TRIBUNAL

El tribunal estarà format per professors del Departament de Geografia i Sociologia de la UdL. En acabar la correcció, el tribunal proposarà els tres guanyadors. Aquests s’han de comprometre a participar en la fase estatal.

 

PREMIS DE LA FASE LOCAL: Lleida, 23 març del 2023

Els estudiants i els centres educatius participants rebran un diploma acreditatiu.

Els tres estudiants guanyadors rebran, a més del diploma acreditatiu, material bibliogràfic o altres d’obsequis per part dels organitzadors.

El primer classificat tindrà la matrícula gratuïta del primer any del grau a la UdLEls tres centres educatius que obtinguin les millors qualificacions també rebran un diploma acreditatiu.

 

FASE ESTATAL: se celebrarà a Murcia (només pels tres primers classificats de la fase local)

La prova consta de 100 preguntes d’opció múltiple, que poden incorporar gràfics, fotografies i mapes sobre el temari de 2n de Batxillerat. Cada pregunta resposta correctament valdrà un punt. La manca de resposta no penalitza però cada resposta errònia restarà 0,10 punts. La durada de la prova és de 90 min.

El Col·legi de Geògrafs designarà un Tribunal Especial que qualificarà els exercicis i proposarà la classificació dels participants, d’acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts. En cas d’empat per al primer premi es farà un sorteig que determinarà l’estudiant guanyador. Les despeses d’allotjament i manutenció dels alumnes aniran a càrrec de l'organització de la XIII Olimpíada.

PREMIS DE LA FASE ESTATAL

Tot l'alumnat participant rebrà un diploma acreditatiu i un obsequi.

Les tres persones guanyadores rebran un diploma acreditatiu i els premis següents:
• Primer premi: Medalla d'Or i 500,00 €
• Segon premi: Medalla de Plata i 300,00 €
• Tercer premi: Medalla de Bronze i 200,00 €

Les persones classificades entre els llocs 4t i 10è, ambdós inclosos, rebran un
diploma acreditatiu i 50,00 euros.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La inscripció i participació a l'Olimpíada de Geografia implica l’acceptació d’aquetes bases. L’Olimpíada és propietat intel·lectual del Col·legi de Geògrafs. La relació de premiats es farà pública a la web www.geografos.org. Més informació i descàrrega de les bases completes de l'Olimpíada al Colegio de Geógrafos

 

 

 

Agenda