Formació coordinadors-res centres formadors del GEP-dual

Formació coordinadors 2
Informació de l'esdeveniment
Inici:

Formació coordinadors-res centres formadors del GEP-dual

Tots els coordinadors-res dels centres formadors del GE Primària-dual ens vam retrobar en format virtual passat dia 30 de setembre.

En aquesta primera sessió formativa vam compartir un espai destinat a plantejar reptes, inquietuds i generar propostes de millora en relació a la formació inicial dels futurs mestres.

L'eix central de la sessió formativa va ser el funcionament de la coordinació en la formació dual (coordinació a la Universitat, coordinació al Centre Formador i coordinació Universitat - Centre Formador) i formació. 

La reflexió, primer, individual, i tot seguit, col.lectivament va iniciar-se en relació a les següents qüestions:

 

 Sobre la coordinació:

  • En què penseu que podríem progressar, en quina via hauríem de millorar aquest curs? 
  • En què pot millorar la facultat?
  • En què pot millorar la coordinació  als centres formadors? 
  • En que pot millorar conjuntament la coordinació escola-facultat?
  • Què podríem fer perquè la nostra coordinació fos més visualitzada pel propi aprenent/a?
  • Quines estratègies podem compartir per potenciar el nexe entre la facultat i escola, integrar teoria i pràctica.

 Sobre la formació:

  • Quin temes ens preocupen, ens interessen, creiem que són necessaris en relació a la nostra formació en l’acompanyament dels aprenents/es?
  • Quina formació ens ha anat bé fins ara? en relació al contingut i la metodologia.

 

COM A SÍNTESI DESTAQUEM:

 

1r curs GEP-dual

 • Formació:
  • Codocència. Tenim interés i necessitat de formar-nos en la codocència, l’objectiu és que l’aprenent/a esdevingui el cotutor a l’aula, com ho podem fer?
  • Què s’espera d’un mentor/a? com podem acompanyar als nous mentors-res? ens fem aquestes preguntes.

 

 • Coordinació:
  • Ens preocupa el temps i proposem compartir bones experiències en la gestió del temps, planificacions d’horaris realistes que permetin la coordinació mentor/a-aprenent/a, mentors-res-coordinador/a del centre, facultat-centre formador.
  • Creiem important que el tutor de la facultat assisteixi com a mínim, en una coordinació entre coordinador-mentors-aprennets dins del centre formador. 
  • Ens preocupa la integració teoria-pràctica dels nostres aprenents, com podem ajudar-los a trobar sentit d’allò que es fa a la facultat? des de l’escola podem ajudar? com podem valorar el que es fa a l’escola des de la facultat? Cal estrènyer la nostra coordinació.
  • Ens podríem replantejar l’encàrrec dels registres textuals, que parteixin des d’un enfoc teòric i no només d’una experiència pràctica: teoria-pràctica, pràctica -teoria.
  • Manifestem la necessitat de crear una unitat digital que ens permeti compartir documents que els propis centres formadors han dissenyat, per exemple, enquestes, qüestionaris de valoració…


 2n curs GEP-dual

 • Coordinació:
  • Manifestem la necessitat de coordinar-nos, però també la manca d’hores disponibles per a fer-ho.
  • Proposem fer una trobada virtual abans de l’inici de les pràctiques entre mentors del centre formador i tutor de pràctiques de la facultat. Al llarg del curs planificar altres trobades de coordinació.
  • Crear un espai virtual per compartir documents a nivell de coordinadors-res.

 

 • Formació:
  • Plantegem la possiblitat d’organitzar algun cafè-tertúlia per promoure la participació de mentors-res experts en la seva formació contínua.També orientar les sessions formatives amb un encàrrec previ, buscant  sempre la utilitat de les trobades formatives.
  • Destaquem que els aprenents haurien de tenir millor domini de les eines tècniques i digitals, la competència en l’àmbit  digital, com per exemple el classroom. Ens preguntem com se´ls pot ajudar des de la facultat?

 

 

3r curs GEP-dual

 • Coordinació:
  • Hauríem de trobar la manera de què els aprenents/es siguin conscients, coneixedors d’aquestes trobades, crear un espai comú, que els aprenents puguin ser partíceps d’aquestes sessions de coordinació, promovent el seu compromís com a aprenents/es.
  • Importància de la calendarització de les reunions de coordinació des de l’inici del curs escolar.
  • Es contempla la possibilitat d’un traspàs d’informació (facultat-escola) que aporti informació al centre formador de l’aprenent de 3r curs. Aquest fet pot ajudar en el seu acompanyament formatiu.

 

 • Formació:
  • L'avaluació. Els criteris més homogenis, clars, compartits sobre cada ítem a avaluar. Incorporar els decimals (0.5) en la nota numèrica.
  • Ens preocupa com formem els estudiants més enllà de la classe formativa.
  • Necessitat de tractar, parlar més sobre l’avaluació. 

 

I com a conclusió final, com a coordinadors-res, traspassarem els punts tractats a la resta de comunitat i les propostes de millora.

 

 

Descarrega't el programa

 

Agenda