Equip ICE Anglès a la Secundària

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Montse Irun Chavarria 
Catedràtica d’Ensenyament Secundari d’anglès i Professora a Temps Parcial a la UdL DAL.
Correu electrònic: montseirun@gmail.com

Descripció

"Ens definim com un equip de profes de secundària d'anglès que tenim unes inquietuds que compartim i busquem maneres de fer més efectiu l'aprenentatge de l'anglès. Els primers anys vam dissenyar activitats orals per l'alumnat de batxillerat i en els darrers tres cursos ens hem centrat en les competències bàsiques de 4t i més concretament hem dissenyat unitats per ajudar als alumnes a superar amb èxit la prova de competència escrita. Aquestes unitats s'han dissenyat a partir de l'anàlisi de les activitats que s'han proposat a l'alumnat de 4t en les proves de competències bàsiques i amb un enfocament competnecial tot seguint el currículum de l'Educació secundària Obligatòria".
 
2018-11-09 19.29.47-1
2018-11-09 19.29.48
2018-11-09 19.29.48-1-1
2018-11-09 19.29.47-1-1

Activitats

Aquest curs, l’equip pretén acabar tenir tots els materials disponibles i fer-los arribar a l’estudiant de 4t ESO un cop s’hagin implementat i avaluat en, almenys, tres centre de secundària de les terres de Lleida.
 
També escriuran un article per publicar en una revista d’àmbit català donant a conèixer el projecte i el seu disseny, implementació i avaluació.
 
 

ACTIVITATS REALITZADES

2018
19 de juny Writing is driving me nuts L'Equip ICE d’Anglès de Secundària ha desenvolupat una sèrie d'unitats dissenyades per professors de Secundària per als estudiants de Secundària que han de superar l'Examen Extern de Competències Bàsiques de 4t ESO.
22 de novembre Trobada pedagògica: ICT TOOLS TO ENHANCE WRITING COMPETENCES
   Darrera modificació: