Equip ICE Visual i Plàstica

 Descarregar Pdf

Coordinació

Núria Costa Balasch

  • Correu electrònic: nuriacostabalasch@gmail.com

 

Núria Guiteras Cors

  • Correu electrònic: nguitera@xtec.cat

Descripció

L'Equip ICE Visual i Plàstica està format per professorat de Secundària, Especialitat Dibuix. Formació en Belles Arts i Arquitectura.

L’activitat de l’equip consistirà en l’organització d’una jornada que tindrà com a tema principal com la disposició dels espais condicionen l’aprenentatge, i com el poden afavorir. Aquesta jornada hauria d’ajudar a repensar les necessitats d’una aula perquè es converteixi en un entorn d’aprenentatge significatiu. És a dir, "l’aula com a espai propi". 

Objectius:

  • Crear una xarxa i plataforma de suport per al professorat d’EViP.
  • Compartir recursos i experiències d’aula i generar materials col·lectivament.
  • Visibilitzar la potencialitat de la matèria.
  • Reflexionar i detectar necessitats reals d’aprenentatge a l’aula per tal de poder-les evidenciar i comunicar.

Activitats i Recursos

   Darrera modificació: