Equip ICE Corrandescola Ponent

 Descarregar Pdf

Coordinació

NOM: Albert Palau Subirà

CORREU ELECTRÒNIC: apalau23@xtec.cat 

Podeu consultar els recursos i noticies de l'equip ice en: https://blocs.xtec.cat/corrandescolaponent/

Descripció

L'Equip ICE Corrandescola Ponent és una proposta de treball de cançó improvisada a l’Escola, basada en en el treball que des de fa anys ja fan altres escoles arreu del territori i que realitzen trobades de glosa escolar sotal el nom genèric de Corrandescola.

Aquesta proposta està dirigida preferentment al cicle superior de Primària, però aporta els recursos i els criteris necessaris per poder ser aportada al cicle mtjà, d’altra banda ser la base d’una tasca a realitzar en els primers cursos de l’ESO.

L’activitat a desenvolupar per part de l’equip ICE és acordar i proposar les tasques que els grups d’alumnes de les escoles implicades han de realitzar a l’aula, dur-les a terme i comentar-ne els resultats/canvis/millores, preparar la trobada final de l’alumnat, i realitzar si és necessari formació/material/... que permeti aprofundir en el treball de la glosa a l’escola.

 

Objectius:

  • Desenvolupar la competència comunicativa oral en diversos registres i situacions d’interacció, dins d’un marc d’aprenentatge positiu i motivador.
  • Desenvolupar la capacitat d’improvisar versos cantant, utilitzant les tonades, els mecanismes de creació de textos i els recursos expressius tradicionals.
  • Valorar i gaudir de l’intercanvi d’idees i d’experiències, així com de la interpretació escènica.
  • Reflexionar sobre les pròpies actituds i potencialitats com a persona individual i com a membre d’un grup, a partir de la vivència del diàleg com a construcció de les relacions socials.

 

 

Activitats i Recursos

Activitats:

I Jornada de la cançó improvisada a les escoles, el 19 de novembre de 2020.

Feu click.

II Jornada de la cançó improvisada, el 6 de novembre de 2021.

Feu click.

 

Recursos:

   Darrera modificació: