Equip ICE Coeducació

 Descarregar Pdf

Coordinació

 

Nom: Marta Serra

Correu electrònic: mserr537@xtec.cat

Descripció

 
   
Descripció   És un equip que pretén crear un espai de treball conjunt i interdisciplinari entre professionals de l'educació amb voluntat de fer efectiva la coeducació als seus entorns d'intervenció.
   
Objectius   - crear un espai de trobada amb professionals que tinguin interès i experiència en coeducació. 
- potenciar accions a favor de l'equitat de gènere i de la tolerància zero davant les violències. 
- compartir experiències, pràctiques de referència i recursos en coeducació. 
- reflexionar sobre la necessària transformació de les institucions i espais educatius per a que esdevinguin espais lliures i segurs. 
   
Continguts   - currículum explícit, ocult i perspectiva de gènere en l'educació.
- identitats, orientacions sexuals i expressions de gènere.
- llenguatge i comunicació inclusiva.
- sabers de dones i sabers acadèmics. 
- revisió dels espais dels centres.
- tolerància zero davant les violències. 
- estratègies, pràctiques i recursos per a la igualtat des de les diferents disciplines.

 

Recursos

Recursos:

Activitats

   Darrera modificació: