Tallers de Setmana de la Ciència 2022-23

 

 

Propostes 1-10, adreçades a alumnes d'ESO, BTX i FP

1.-Què necessiten les persones adolescents?

2.-Esferificacions: Com fer fideus o caviar de sucs de fruita o iogurt?

3.-El sentit d'un final

4.-Coneix l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB).

5.-Vols conèixer les reaccions químiques?

6.-El món de la recerca en l'àmbit energètic

7.-Descripció del funcionament i aplicacions de les impressores 3D

8.-Sistema de control electrònic d'un motor de corrent continu

9.-Paisatge sonor

10.-Cromatografia d'aliments

11.-Efectes visuals

12.-Creativitat empresarial

13.- Cohesió d'equips de Treball

14.-Comunicació eficaç

15.-Lideratge

 

Propostes 16-18, adreçades a alumnes de Primària

16.-Juguem tot aprenent STEAM

17.-Sal i sorra?

18.-Jugar a jocs de taula ens ajuda a créixer. 

 

 

============================================ 

 

Taller 01.-Què necessiten les persones adolescents?

Descripció: En aquest taller reflexionarem sobre els aspectes relacionats amb el desenvolupament adolescent: les necessitats dels adolescents per al seu desenvolupament, les responsabilitats dels pares i mares o cuidadors sobre els seus fill/es i la importància de l'entorn. Farem una primera part expositiva de caire dinàmic (40 minuts). La segona part serà la presentació d'un o més vídeos sobre adolescents que han participat en una recerca sobre què necessiten els adolescents per crèixer on exposaran què en saben ells (20 minuts). La tercera part serà pràctica (en petits grups, individual o en gran grup depenent de la disponibilitat) on es presentarà als adolescents un sèrie de materials per tal de donar a conèixer les seves necessitats i ells hauran de valorar què els semblen, que hi afegirien, quines alternatives proposen...

Responsable del taller: Dra. Aida Urrea Monclús - Professora Agregada interina i Sotsdirectora de la Càtedra d'Educació i Adolescència. 

Adreçat al nivell: 3-4 ESO

Data: 16 de novembre, de 10 a 12 hores, a Cervera, Auditori Municipal de Cervera. 

          30 de novembre, de 10 a 12 hores, a Balaguer, Sala d'Actes de la Paeria de Balaguer. 

          7 de desembre, de 10 a 12 hores, a Tàrrega, s'informarà als inscrits el lloc exacte.  

Modalitat: Presencial

Lloc:  S'informarà al professorat responsable de cada centre el lloc exacte. 

Contacte:  ice.fp@udl.cat - 973703370                                         

 

Taller 02: Esferificacions: Com fer fideus o caviar de sucs de fruita o iogurt?

Descripció:  En aquest taller s’encapsularan aliments a través d’un procés d’esterificació amb alginat, polisacàrid extret a partir d’algunes algues. Es treballaran dos tipus d’esterificació, la bàsica (dissoldre un producte alimentari o un colorant en alginat i addicionar-lo en forma de gotes a una solució de CaCl2 al 4%) i la inversa (utilizar un producte alimentari que ja contingui calci, com el iogurt, i aquest s’addiciona en forma de gotes sobre una solució d’alginat en aigua).

Responsable del taller: Dra. Gemma Villorbina, professora del Departament de Química de la UdL.

Adreçat al nivell: 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i FP

Data: 11 de novembre

Horaris:  Taller 1: 10-12 h 

Taller 2: 12-14 h 

Modalitat del taller: Presencial

Lloc:  Departament de Química del Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari de la Universitat de Lleida (ETSEA)

Places limitades: Màxim 24 alumnes

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat - 973703372

 

                                          

 

Taller 03: El sentit d'un final

 

Descripció:  A través de l’obra de dos autors contemporanis de diferents tradicions culturals, com són Julian Barnes (britànica) i Carlos Giménez (espanyola), el taller proposa plantejar-nos com conceben l’edat en el món actual. Des des les seves primeres publicacions als anys 80 fins a les més recents, Barnes i Giménez es pregunten quin és el sentit de la vida i de la mort així com de quina forma el context social, cultural i polític en el que viuen els ha condicionat per concebre les experiències viscudes d’una forma concreta. A través d’exemples concrets plens d’humor i ironia extrets de les obres d’aquests autors, us proposem reflexionar sobre l’edat, la vida i la mort.

Responsable del taller: Dra. Maricel Oró i Dra. Katerina Valentova (INDEST, UdL)

Adreçat al nivell: Secundaria i Batxillerat.

Data:  16 de novembre. 

Modalitat del taller: Presencial

Lloc:  Campus del Rectorat, UdL.

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat - 973703370

 

Taller 04: Coneix l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB)

 

Descripció: L'alumnat participant en aquesta visita coneixerà la investigació realitzada pel grup de recerca Neurobiologia molecular i del desenvolupament i les instal·lacions de l'IRB Lleida.

Adreçat al nivell: ESO.

Data:  17 de novembre, a Lleida. 

Modalitat del taller: Presencial.

Lloc:  Instal·lacions de l'IRB Lleida.

Taller 05: Vols conèixer les reaccions químiques?

 

Descripció: Una reacció química és un procés pel qual una o més substàncies químiques es transformen en altres amb propietats diferents. Les reaccions químiques formen part de la nostra vida i el seu estudi a petita escala ens ajuda a entendre moltes coses. En aquesta activitat els alumnes coneixeran diversos tipus de reaccions químiques a partir de productes quotidians i aprendran a distingir-les.

Responsable del taller: Professorat EPS Campus Igualada.

Adreçat al nivell: 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat.

Dates i horaris:  8 de novembre de 10 a 12 hores

                       10 de novembre, de 10 a 12 hores. 

Modalitat del taller: Presencial

Lloc:  Aquests tallers es realitzarà al Campus d'Igualada de la Universitat de Lleida.

Places limitades: Màxim  20 alumnes per taller.

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat - 973703372

Taller 06: El món de la recerca en l'àmbit energètic.


 

Descripció: Xerrada on s'introdueix a l'alumnat en el món de la recerca i el seu paper en la societat actual. Consta de tres parts. Parlarem dels reptes dels recursos energètics i canvi climàtic, la necessitat de fer recerca en energia i com s'està fent actualment, en una tercera part, s'exposa un projecte real que ha donat lloc a una tecnologia patentada en els darrers anys, com a cas d'èxit.

Responsables del taller: Professorat de l'EPS de la UdL.

Adreçat al nivell: 3r i 4t d’ESO, Batxillerat

Dates i horari: 14 de novembre, de 10 a 11

                     14 de novembre, de 11 a 12

                    

                     16 de novembre, de 10 a 11 BLOQUEJAT

                     16 de novembre, de 11 a 12 BLOQUEJAT

                    

                     18 de novembre, de 10 a 11 BLOQUEJAT

                     18 de novembre, de 11 a 12 BLOQUEJAT

                           

Lloc de realització: Escola Politècnica Superior, Campus de Cappont, Universitat de Lleida

Modalitat del taller: Presencial

Contacte: ice.secundaria@udl.cat - 973703372

Taller 07: Descripció del funcionament i aplicacions de les impressores 3D

 

Descripció: En aquest taller s’explicarà el concepte d’impressió 3D i el maquinari i programari que es necessita per convertir un disseny realitzat a la pantalla de l’ordinador en una peça sòlida. Es mostraran algunes de les peces construïdes amb les impressores 3D del Laboratori de Robòtica.

Responsables del taller: Professorat EPS

Adreçat al nivell:  3r-4t d'ESO, Batxillerat

Data: 15 de novembre

Taller 1: 10.00h - 11.00h   BLOQUEJAT

Taller 2: 11.00 - 12.00 h   BLOQUEJAT

Places limitades: Màxim  30 alumnes per taller.

Modalitat: Presencial

Lloc: EPS, Campus de Cappont, Universitat de Lleida

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat - 973703372

Taller 08: Sistema de control electrònic d’un motor de corrent continu

 

Descripció:  En aquest taller s’explicarà com es realitza el control electrònic d’un motor dels denominats de corrent continu. El sistema de control electrònic s’ha implementat en un microcontrolador ARM i consta d’un controlador proporcional, integral i derivatiu (PID). Es descriurà el procés que s’ha seguit per controlar aquest motor de forma òptima.

Responsables del taller: Professorat EPS, UdL

Adreçat al nivell:  3r-4t d'ESO, Batxillerat i FP

Data: 17 de novembre

Taller 1: 10.00h - 11.00h   BLOQUEJAT

Taller 2: 11.00 - 12.00 h   

Modalitat: Presencial

Lloc: EPS, Campus de Cappont, Universitat de Lleida

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat - 973703372

Taller 09: Paisatge sonor


Descripció:  En aquest taller es presentarà a l'alumnat dispositius tecnològics per enregistrar i amplificar el so i tot seguit es proposarà una escolta atenta dels fenòmens acústics que caracteritzen l'entorn de l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

Responsables del taller: Dr. Ferran Lega, EPS, UdL

Adreçat al nivell:  ESO i Batxillerat

Data provisional: 29 de novembre

Horari: disponibilitat diversa al llarg de tot el matí

Modalitat: Presencial

Places limitades: Màxim 20 alumnes.

Lloc: EPS, Campus de Cappont, Universitat de Lleida

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat - 973703372
 

Activitat 10.-Cromatografia d'aliments

Descripció: En aquest taller experimentarem amb diferents productes alimentaris. Mitjançant la cromatografia s’obté un dibuix en color de les diferents substàncies que componen el productes i la seva interacció.

Responsables del taller: Sr Josep Ramon Sainz de la Maza (Suelovivo)

Adreçat al nivell: Batxillerat

Data: 16 de novembre

Modalitat: Taller a centre.

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat - 973703372

Activitat 11:  Efectes visuals


 

Descripció: En aquest taller realitzarem un "chroma" o pantalla verda, un dels efectes visuals més utilitzats en el cinema i les produccions audiovisuals per poder fer possible l'impossible. Explicarem què és i en què consisteix, grabarem una escena amb "chroma" o pantalla verda i posteriorment l'editarem amb software de postproducció per a efectes visuals.

Responsable de l'activitat: Òscar Manyoses. 

Adreçat a nivells: 3r i 4t ESO, Batxillerat i FP.

Dates i horaris: 21 de novembre, de 9.30h a 11.30h

                       21 de novembre, de 12.00h a 14.00h

                       22 de novembre, de 9.30h a 11.30h

                       22 de novembre, de 12.00h a 14.00h

Lloc: Magical Media.

Contacte:   ice.secundaria@udl.cat - 973703372                                                                                                           

 

Activitat 12: Creativitat empresarial

 

Descripció: La fórmula creativa, La intuïció i l’observació, El mètode creatiu, El pensament lateral, “Sis barrets per pensar” Edward de Bono i Les 10 cares de la innovació. OBJECTIUS: - Potenciar la intel·ligència creativa empresarial - Proporcionar estratègies per obtenir punts de vista diferents. - Eines per gestionar els bloquejos creatius. - Fer sessions de “brainstroming” (pluja idees) efectives - Buscar i trobar espais creatius en les empreses - Incrementar la creativitat i potenciar la innovació en l’empresa

Responsables de l'activitat: David Jorba 

Adreçat a alumnes: Cicles Formatius.

Data: 21 i 22 de novembre

Horari: 

Taller 1: 11.00 - 12.00 h. 

Taller 2: 11:00 - 12:00 h. 

Modalitat: Presencial. 

Lloc: INS Mollerussa i INS Guissona.

Contacte:   ice.fp@udl.cat - 973703370       

Activitat 13: Gestió i cohesió d'equips de treball

 

Descripció: Diferents enfocaments del lideratge. Conceptes operatius. 2. Estils de lideratge. 3. Elements i habilitats per a un lideratge eficaç en cada entorn. Les competències professionals de lideratge i direcció d’equips. 4. Tècniques, eines i habilitats per a la motivació 5. Incrementar el nivell de cooperació i compromís per treballar en equip 6. Aprofundir en les 5cs del treball en equip. OBJECTIUS: Ajudar a identificar els elements i habilitats que contribueixen a conformar un estil de lideratge eficaç en la pròpia empresa. Els estils de lideratge s’abordaran principalment des de la seva òptica motivacional, tenint en consideració les característiques de la gestió de personal en l’àmbit empresarial. També es pretén que els i les participants puguin identificar el seu propi estil de lideratge i elaborar estratègies útils per millorar la seva actuació amb l’equip de treball en l’empresa.

Responsables de l'activitat: David Jorba 

Adreçat a alumnes: Cicles Formatius.

Data: 23, 24 i 25 de novembre

Horari: 

Taller 1: 11.00 - 12.00 h. 

Taller 2: 11:00 - 12:00 h. 

Taller 3: 11:00 - 12:00 h. 

Modalitat: Presencial. 

Lloc: INS Mollerussa, INS Segarra i Edifici Polivalent. 

Contacte:   ice.fp@udl.cat - 973703370       

Activitat 14: Comunicació eficaç

 

Descripció: Comunicació: - El llenguatge verbal; el llenguatge no verbal i l’escolta activa. - Utilitzar les paraules: l’èxit en les relacions depèn de saber dir el correcte en el moment correcte. - Expressió corporal i facial. - Escoltar atentament i interpretar el llenguatge corporal 2. La comunicació assertiva i empàtica en l’entorn laboral. OBJECTIUS: - Millorar les relacions laborals entre els membres d’una organització. - Proporcionar eines efectives per comunicar les emocions. - Trobar maneres efectives de comunicació en l’empresa.

Responsables de l'activitat: David Jorba 

Adreçat a alumnes: Cicles Formatius.

Data: 22 i 23 i 15 de desembre

Horari: 

Taller 1: 11.00 - 12.00 h. 

Taller 2: 11:00 - 12:00 h. 

Taller 3: 11:00 - 12:00 h. 

Modalitat: Presencial. 

Lloc: INS Josep Vallverdú (Borges Blanques), INS Guissona i Edifici Polivalent, Campus Cappont.  

Contacte:   ice.fp@udl.cat - 973703370       

Activitat 15: Lideratge

 

Descripció: Ajudar a identificar els elements i habilitats que contribueixen a conformar un estil de lideratge eficaç en la pròpia empresa. - Els estils de lideratge s’abordaran principalment des de la seva òptica motivacional i vivencial, tenint en consideració les característiques de la gestió de personal en l’àmbit empresarial. - També es pretén que els i les participants puguin identificar el seu propi estil de lideratge i elaborar estratègies útils per millorar la seva actuació amb l’equip de treball en l’empresa. CONTINGUTS: - Autolideratge-bases pràctiques - L’estil de lideratge personal - El lideratge i el treball en equip.

Responsables de l'activitat: David Jorba 

Adreçat a alumnes: Cicles Formatius.

Data: 22 de novembre i  14 de desembre

Horari: 

Taller 1: 11.00 - 12.00 h. 

Taller 2: 11:00 - 12:00 h. 

Modalitat: Presencial. 

Lloc: INS Josep Vallverdú (Borges Blanques), INS Guissona i Edifici Polivalent, Campus Cappont.  

Contacte:   ice.fp@udl.cat - 973703370       

Activitat 16: Juguem tot aprenent STEM!

Descripció: En aquest taller realitzarem tres racons STEM, cada un d’ells posant èmfasi en una de les disciplines pròpies: les ciències, la tecnologia i l’enginyeria i les matemàtiques. Els infants podran decidir lliurement en quin racó volen esdevenir partícips.

Pel que fa al racó de ciències els infants descobriran els diversos arbres que envolten el nostre campus universitari a partir de les seves fulles, els corresponents noms científics i comuns, juntament amb diverses fotografies d’aquests. Per tal de relacionar de manera adequada totes tres temàtiques, disposaran d’una clau dicotòmica que els ajudarà a observar els trets característics de les fulles. A més a més, es treballaran conceptes com les parts de la fulla, els arbres de fulla caduca i perenne i fer un dibuix a mà alçada.

En el racó de tecnologia i enginyeria, els nens i nenes hauran de construir un circuit tot emprant materials diversos com ara rampes, pilotes, fustes, etc.; amb la finalitat d’aconseguir desplaçar una pilota al llarg de tot el circuit. Es treballaran conceptes com la velocitat, la gravetat, les propietats del material, etc.

Finalment, en el racó matemàtic es treballarà l’aritmètica de manera manipulativa i lúdica mitjançant materials diversos com serien les regletes Cuisiner, xapes, taps, etc. tot descobrint diverses propietats de la suma, la resta, la multiplicació, la divisió i les potències.

 

Responsables de l'activitat: Estudiants de 4t curs del grau de mestre amb la menció STEM de la UdL. 

Adreçat a alumnes de tots els nivells d'Educació Primària.

Dates i horari: 

 • Taller 1: dijous, 3 de novembre d'11:30 a 12:30h - Grup de 6è - Esc. Camps Elisis, Lleida 
 • Taller 2: divendres, 11 de novembre de 9:30 a 10:30h - Grup de 4t - Esc. Camps Elisis, Lleida
 • Taller 3: divendres, 11 de novembre de 11:00 a 12:00h - Grup de 5è - Esc. Camps Elisis, Lleida
 • Taller 4: divendres, 18 de novembre de 9:30 a 10:30h - Grup de 4t - Esc. Parc de l'aigua, Lleida
 • Taller 5: divendres, 18 de novembre de 11:00 a 12:00h - Grup de 4t - Esc. Parc de l'aigua, Lleida

Lloc: Edifici de la FEPTS del Campus de Cappont de la UdL.

Contacte:   ice.primaria@udl.cat - 973703371                                                                                                           

Activitat 17: Sal i sorra?

Descripció: En aquest taller plantejarem als infants el repte de separar la sal de la sorra. Treballarem a partir de les idees que sorgeixin dels nens i les nenes i experimentarem i indagarem fins trobar la solució. 

Responsables de l'activitat: Estudiants de 4t curs del grau de mestre amb la menció STEM de la UdL. 

Adreçat a alumnes de 4t, 5è i 6è d'Educació Primària.

Dates i horari: 

 • Taller 1: dijous, 10 de novembre de 9:30 a 10:30h - Grup de 5è - Esc. Frederic Godàs, Lleida.
 • Taller 2: dijous, 10 de novembre d'11:00 a 12:00h - Grup de 5è - Esc. Frederic Godàs, Lleida.
 • Taller 3: dilluns, 14 de novembre d'11:30 a 12:30h - Grup de 5è - Esc. Frederic Godàs, Lleida.
 • Taller 4: dimarts, 15 de novembre de 10:30 a 11:30h - Grup de 5è - Esc. Pràctiques I, Lleida.
 • Taller 5: dijous, 17 de novembre d'11:30 a 12:30h - Grup de 6è - Esc. Pràctiques I, Lleida.
 • Taller 6 divendres, 25 de novembre de 9:30 a 10:30h - Grup de 5è - Esc. La Mitjana, Lleida.
 • Taller 7: divendres, 25 de novembre d'11:00 a 12:00h - Grup de 5è - Esc. La Mitjana, Lleida.

Lloc: Edifici de la FEPTS del Campus de Cappont de la UdL.

Contacte:   ice.primaria@udl.cat - 973703371       

Activitat 18: Jugar a jocs de taula ens ajuda a créixer

Descripció: L’objectiu del taller és fer arribar als més petits els beneficis que té jugar a jocs de taula moderns. Explicarem el que són alguns processos cognitius i jugarem per experimentar-ho a la nostra ment i al nostre cos.. 

Responsable de l'activitat: Jorge Moya Higueras

Adreçat a alumnes de CS d'Educació Primària.

Dates i horari: 

 • Taller 1: dimecres, 16 de novembre de 9:30 a 11:00h - Grup de 6è - Esc. Pràctiques II, Lleida.
 • Taller 2: dimecres, 23 de novembre de 9:30 a 11:00h - Grup de 6è - Esc. Pràctiques II, Lleida.

Lloc: Aulari del Campus de Cappont de la UdL.

Contacte:   ice.primaria@udl.cat - 973703371