Campus Docent

 Descarregar Pdf

Oferta de cursos

Campus docent 2021

 

 

Propostes 1-9, adreçades a tot el professorat no universitari

1.-Introducció a la llengua i la cultura xineses

2.-Programació amb Arduino i disseny de circuits

3.-Piensa, siente y actúa. El poder de la psicología

4.-Introducció i experimentació pràctica amb la impressió 3D

5.-Tik Tok i Instagram: saps què s'amaga darrere d'aquestes xarxes socials?

6.-Mindfulness per superar l'estrès i els problemes emocionals

7.-Introducció al programa GROW (Promoure el benestar personal i social)

8.-Construeix projectes amb Micro:bit i desenvolupa el pensament computacional dels alumnes

9.-Les matemàtiques de les xarxes socials

 

 

============================================ 

 

Curs 01.-Introducció a la llengua i la cultura xineses

 

Descripció del curs:  

La voluntat d'aquest curs s'orienta a mostrar a l’alumne aspectes bàsics de la llengua xinesa i el seu funcionament. Vol ser una introducció en el món del xinès mitjançant una aproximació a l'estudi de la llengua i la cultura.

Continguts:

- Introducció a la llengua xinesa. (Uns 30/40 caràcters aprox.)

- Presentació personal.
- Països i llengües.
- Els números, els mesos i els dies de la setmana.

- Introducció a la fonètica xinesa i pràctiques de pronunciació a partir del pinyin.

- Introducció a la Cultura i Història de la Xina.


-Introducció al país de la Xina. Aspectes més rellevants.
-Recorregut per la Xina (Beijing, Shanghai, la Gran Muralla, la Ciutat Prohibida, etc).
-Gastronomia.
-Festes i celebracions.
-La família. Estructura social i costums.
-La sort i les supersticions.

- Pràctiques de cal·ligrafia xinesa.

 

Responsable del taller:  Rocío Donés Rojas

Adreçat al nivell:  Tots els nivells

Dates i horari: 16 i 23 d’octubre (dissabte) , de 9 a 13’30h.

Modalitat: presencial amb places limitades

Lloc: Campus de Cappont (UdL), Edifici Polivalent, aula 1.11

Certificat GTAF: 10 hores

Inscripcions: http://bit.do/fRZui

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat  - 973703372

 

Àlbum de fotografies

 

Curs 02: Programació amb Arduino i disseny de circuits

  

Descripció del curs: 

S’explicarà què és Arduino i per a què serveix. A part, s’introduirà el llenguatge de programació C i les funcions pròpies d’Arduino i, finalment es posaran en pràctica els conceptes de comunicació sèrie, timers i interrupcions.

Continguts:

- Què és Arduino i com es programa

- Bones pràctiques de programació amb Arduino.

Responsable del taller: Tomàs Pallejà Cabré

Adreçat a: Professorat de secundària, batxillerat i FP.

Dates i horari: 6 i 13 de novembre (dissabte), de 9 a 13’30h.

Modalitat del taller: Presencial. 

Lloc:  Campus de Cappont (UdL), edifici de l'EPS, aula 2.05.

Places limitades 

Certificat GTAF: 10 hores

Inscripcions: http://bit.do/fRZvp 

Contacte:  ice.primaria@udl.cat  - 973703371

Curs 03: Piensa, siente y actúa. El poder de la psicología

   

Descripció del curs:  

Se llevarán a cabo diferentes seminarios temáticos breves y talleres prácticos. De esta forma, realizaremos una aproximación a algunas de las áreas de estudio de la disciplina, como son las sensaciones, las emociones, los procesos cognitivos (atención, aprendizaje, memoria) y la motivación, tanto en situaciones de salud mental como relacionada con la alteración psicológica de estas funciones. También se realizará un seminario específico sobre “Sexo y drogas”.

Continguts:

1. LA NUEZ MÁS DESCONOCIDA (¿Qué es la mente?)

2. SIENTO... LUEGO EXISTO (Las percepciones y las sensaciones)

3. TU CARA ME SUENA (La atención, el aprendizaje y la memoria)

4. SEXO, DROGAS Y REAGGETON (La motivación y las emociones, sexomitos, adicciones y conducta adictiva).

Responsable del taller: Carmen Ruiz Molina i Eduardo Blanco Calvo

Adreçat a: Professorat de tots els nivells educatius.

Dates i horari: 16 i 23 d'octubre (dissabte), de 9 a 13’30h.

Modalitat del taller: Telemàtic. 

Lloc:  Sala virtual.

Places limitades

Certificat GTAF: 10 hores

Inscripcions: http://bit.do/fR2ft

Contacte:  ice.primaria@udl.cat  - 973703371


 

Curs 04: Introducció i experimentació pràctica amb la impressió 3D.


 

Descripció del curs:  Orientat a conèixer els aspectes bàsics relacionats amb la tecnologia 3D. S'introduirà el concepte de fabricació additiva i el que es coneix com a impressió 3D FDM o FFF. Es presentaran les tecnologies d'impressió 3D disponibles actualment i les possibilitats que ofereixen a nivell domèstic, educatiu i industrial. El curs té una elevada compenent pràctica per experimentar amb el funcionament i particularitats de diverses impressores 3D, tot imprimint peces amb diversos materials, efectes i propietats. 

Continguts:

- Tecnologies d'impresssió 3D. 

- Utilització d'una impressora 3D.  

- Possibilitats d'aplicació domèstica i industrial.

Responsable del taller: Elena Rubies, laboratori de robótica de la UdL. 

Adreçat a: Professorat de secundària, batxillerat i FP.

Dates i horari: dissabte 20 i dissabte 27 de novembre, de 9:00h a 13:00h.

Modalitat del taller: Presencial, cada participant tindrà una impressora 3D per realitzar la part pràctica del taller.

Lloc:  Laboratori 2.05 (Segona planta) de l'EPS, Campus de Cappont (UdL).

Places limitades

Certificat GTAF: 10 hores

Inscripcions: https://tuit.cat/Dj1gW

Contacte:  ice.fp@udl.cat  - 973703370

Curs 05: Tik Tok i Instagram: saps què s'amaga darrere d'aquestes xarxes socials?

  

 

Descripció del curs:  

L’auge de les xarxes socials i la seva utilització generalitzada i diversificada per part dels i les adolescents fa que sigui un espai idoni per la proliferació de diferents violències entre l’alumnat. Aquest curs és un apropament als conceptes teòrics que serveixen per entendre el ciberbullying, tot aportant recursos i estratègies per combatre’l a l’aula.

Continguts:

-Bases metodològiques del mètode de recerca investigació-acció participativa.

-La relació del jovent amb i a través de les xarxes socials.

-Les xarxes socials com a espai de perpetració de les violències i construcció d’alternatives positives.

-Recursos i estratègies per prevenir i enfrontar violències a les xarxes socials.

Responsable del taller: Juan Agustín González Rodríguez i Sònia Pérez Huertos

Adreçat a: Professorat de tots els nivells educatius.

Dates i horari: 20 i 27 de novembre (dissabte), de 9 a 13’30h.

Modalitat del taller: Presencial

Lloc: Campus de Cappont (UdL), Edifici Polivalent, aula 1.03.

Places limitades

Certificat GTAF: 10 hores

Inscripcions: http://bit.do/fR2fH

Contacte:  ice.primaria@udl.cat  - 973703371


 

 

Curs 06: Mindfulness per superar l'estrès i els problemes emocionals

  

 

Descripció del curs:  

Aquest taller persegueix iniciar-se en la pràctica de mindfulness i aprendre la seva utilitat en la reducció de l'estrès, la gestió emocional i l'afrontament de la vida quotidiana, amb l'objectiu de fomentar el benestar psicològic, augmentar la motivació, millorar la gestió del temps i aprendre a abordar situacions de conflicte i patiment. També inclou recursos per a aplicar mindfulness a l'aula.

Continguts:

- La reacció d'estrès i d'ansietat

- La resiliencia, el mindfulness i la tornada al moment present

- Pràctica en Mindfulness

- Integrar el mindfulness al dia a dia

- El mindfulness a l'escola

Responsable del taller: Olga Malas Tolsá

Adreçat a: Professorat de tots els nivells educatius.

Dates i horari: 16 i 30 d'octubre (dissabte), de 9 a 13’30h.

Modalitat del taller: Presencial

Lloc: Campus de Cappont (UdL), Edifici Polivalent, aula 1.03

Places limitades

Certificat GTAF: 10 hores

Inscripcions: http://bit.do/fR2fL

Contacte:  ice.primaria@udl.cat  - 973703371

Curs 07: Introducció al programa GROW (Promoure el benestar personal i social)

  

Descripció del curs: Aquest programa té com a objectiu principal promoure el benestar personal i social de les persones. S’emmarca en l’àmbit de la psicologia positiva, una disciplina que té com a objectiu produir un canvi en el focus de la psicologia, centrant-se a potenciar les qualitats positives i el benestar de les persones per allunyar-se de l’enfocament patològic que se centra únicament en les problemàtiques i les dificultats.

Continguts:

En aquestes dues sessions realitzarem una aproximació a intervencions encarades a promoure aspectes directament relacionats amb el benestar, com són les fortaleses, les emocions, el perdó, la gratitud, l’optimisme, l’esperança i les expectatives.

Responsable del taller: Carles Alsinet i Ana Blasco (Càtedra d'Innovació Social - Universitat de Lleida)

Adreçat a: Professorat d'infantil, primària, secundària, batxillerat i FP.

Dates i horari: 23 d'octubre i 6 de novembre, de 9:00h a 13:00h.

Modalitat del taller: Presencial. 

Lloc:  Les dues sessions a l'aula 1.03 de l'Edifici Polivalent, Campus de Cappont (UdL).

Places limitades

Certificat GTAF: 10 hores

Inscripcions: https://ja.cat/zpKQj

Contacte:  ice.fp@udl.cat  - 973703370

Curs 08: Construeix projectes amb Micro:bit i desenvolupa el pensament computacional dels alumnes

 

 

 

Descripció: En la voluntat d'aquest curs hi ha la de presentar les possibilitats que ofereix aquest recurs que permet desenvolupar projectes basats en el disseny i la construcció d’enginys de control digital amb la placa Micro:bit.

La facilitat que ofereix aquesta eina i la seva potència de control proporciona un recurs motivador molt valuós per al treball de capacitats bàsiques i el desenvolupament del pensament computacional.

Continguts:

En aquestes dues sessions es realitzarà una presentació de l'equip tècnic i s'explicaran les possibilitats didàctiques per a treballar amb els alumnes el control i la programació de dispositius i automatismes.

Responsable del taller: Pere Picoy

Adreçat a: Docents de cicle superior d’educació primària i docents de tecnologia de primer cicle d’educació secundària.

Dates i horari:  23 d'octubre i  6 de novembre, de 9:00h a 13:30h.

Modalitat del taller: Presencial. 

Lloc:  Les dues sessions a l'aula 1.01 de l'Edifici Polivalent, Campus de Cappont (UdL).

Places limitades

Certificat GTAF: 10 hores

Inscripcions: http://bit.do/fR6wj

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat  - 973703372

 

Curs 09: Les matemàtiques de les xarxes socials.

 

Descripció: Es donaran a conèixer les eines matemàtiques per a modelitzar tota mena de xarxes, incloses les xarxes socials. Aquests models ens faran retrocedir en la història fins el segle XVIII, on es va plantejar i resoldre el famós problema dels set ponts de Königsberg. Veurem com es poden resoldre aquest tipus de problemes i d'altres problemes geomètrics semblants, com el problema del viatjant de comerç, que avui en dia encara no tenen una resolució satisfatòria. L'estudi de determinants paràmetres d'aquests models ens permetrà entendre i treure informació de les xarxes socials.

 

Continguts:

1.- Els grafs com a models de les xarxes.

2.- Problemes clàssics de la teoria de grafs. 

3.- Estudi dels paràmetres relacionats amb les xarxes socials. 

 

Responsable del taller: Nacho López Lorenzo 

Adreçat a: Docents de secundària 

Dates i horari:  13 de novembre (dissabte), de 9:00h a 13:30h.

Modalitat del taller: Presencial. 

Lloc:  Aula 1.04 de l'Edifici Polivalent, Campus de Cappont (UdL).

Places limitades

Certificat GTAF: 5 hores

Inscripcions: https://ja.cat/fTCUH

Contacte:  ice.fp@udl.cat  

 

 

 

Presentació

 

 

 

A l'inici de l'estiu, l'ICE organitza cada any el "Campus Jove tinera" adreçat a l'alumnat no universitari a partir de 3r d'ESO.

En la mateixa línia de treball, volem fer partícep al professorat d'alguns dels cursos que es van dur a terme al Campus Jove. Aquest cop, però, tindran un plantejament més reduït (entre 5 i 10 hores) i es realitzaran alguns dissabtes al matí d'octubre i novembre.

La intenció és que aquest "Campus docent" sigui un motiu de trobada, d'intercanvi i d'aprenentatge de temàtiques noves i diferents. L'important és conèixer nous camins des del rigor, però també en un clima de bon ambient.

El professorat que impartirà aquests cursos són investigadors i especialistes de la UdL, que habitualment treballen en aquestes disciplines.

Podeu veure el llistat de cursos i l'enllaç a la inscripció clicant la pestanya de l'"Oferta de cursos"

   Darrera modificació: