Equip ICE Implementació de l'Emprenedoria a la FP

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Sr. Nicolau Galdeano
Especialitat: Inspecció Educativa dels ST d’Ensenyament a Lleida / Generalitat de Catalunya.  
Telèfon: 973 279999 ext. 5859
Email: ngaldean@gmail.com

Descripció

L’Equip ICE Implementació i difusió de l’emprenedoria a l’FP treballa conjuntament i amb la col·laboració de l’Equip ICE Aprenentatge basat en projectes a l’FP (ABP). Alguns dels membres formen part dels dos equips, per aquest fet es programen conjuntes com per exemple jornades de difusió, sessions de treball o presentacions a centres. 

 

Activitats

Les tasques que es pretenen dur a terme se centren treure el màxim rendiment del catàleg Activitats d’Emprenedoria a la Formació Professional de les terres de Lleida que s’ha fet durant el curs 2016-17 i que ha recollit l’actualitat de l’emprenedoria als centres d’FP de la demarcació de Lleida.

Un cop fet el catàleg, aquest curs ens proposem publicar-lo tant digitalment com en paper i fer-ne la màxima difusió en tots els fòrums possibles (jornades, congressos, revistes especialitzades...). Igualment, pretenem que el catàleg sigui el punt de partida per potenciar sinèrgies i per estimular tots els centres. Especialment aquells que només fan algunes activitats d’emprenedoria perquè aquesta esdevingui un eix transversal de treball que afecti totes les àrees de coneixement possibles. 

 

Activitats properes

   Darrera modificació: