Equip ICE Implementació de l'Emprenedoria a la FP

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Sr. Nicolau Galdeano
Especialitat: Inspecció Educativa dels ST d’Ensenyament a Lleida / Generalitat de Catalunya.  
Telèfon: 973 279999 ext. 5859
Email: ngaldean@gmail.com

Descripció

L’Equip ICE Implementació i difusió de l’emprenedoria a l’FP treballa conjuntament i amb la col·laboració de l’Equip ICE Aprenentatge basat en projectes a l’FP (ABP). Alguns dels membres formen part dels dos equips, per aquest fet es programen conjuntes com per exemple jornades de difusió, sessions de treball o presentacions a centres. 

 

Activitats

Les tasques que es pretenen dur a terme se centren treure el màxim rendiment del catàleg Activitats d’Emprenedoria a la Formació Professional de les terres de Lleida que s’ha fet durant el curs 2016-17 i que ha recollit l’actualitat de l’emprenedoria als centres d’FP de la demarcació de Lleida.

Un cop fet el catàleg, aquest curs ens proposem publicar-lo tant digitalment com en paper i fer-ne la màxima difusió en tots els fòrums possibles (jornades, congressos, revistes especialitzades...). Igualment, pretenem que el catàleg sigui el punt de partida per potenciar sinèrgies i per estimular tots els centres. Especialment aquells que només fan algunes activitats d’emprenedoria perquè aquesta esdevingui un eix transversal de treball que afecti totes les àrees de coneixement possibles. 

 

ACTIVITATS REALITZADES

2021
28 d'abril Emprenedoria de pel·lícula L'activitat pretén fer una proposta de treball adreçada tant a l’alumnat com al professorat d’FP, consistent en treballar els conceptes claus de l’emprenedoria a través del cinema.
2018
6 de setembre II Jornada d'emprenedoria En la jornada es va presentar el catàleg d'activitats d'emprenendoria a la formació professional de les terres de Lleida, podeu consultar-lo aquí.
2017
19, 20 i 21 d'abril Fira de Formació Professional Un Equip ICE a la Fira de Formació i Treball
23 de juny Conferència: Emprenedoria i innovació, habilitats per a la supervivència dels graduats en FP al segle XXI  
5 de setembre JORNADA EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ Del treball per projectes a la gestió del talent El Dr. Eli Eisenberg de la Universitat del Tel-Aviv i Director General d’ORT Technology and Science Education Network Israel va dur a terme la ponència Emprenedoria i innovació, habilitats per a la supervivència dels graduats en FP al segle XXI.
   Darrera modificació: