Equip ICE d'anglès a primer cicle d'Educació Infantil

De 0-3 anys: Les experiències de les Escoles Bressol Municipals d’Albarés i de Ronda-La Mercè 

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Mònica Berenguer
Escola bressol municipal Albarés – Ajuntament de Lleida, TSEI.
Email: mberen25@gmail.com

Descripció

Aquest curs l’equip ICE consistirà en exposar quines metodologies s’empren en les diferents llars d’infants, compartint les pròpies experiències i debatre quines mesures d’actuació son més idònies per la franja d’edat de 0 a 3 anys. S’elaborarà una graella d’observació per a la correcta avaluació. Es pretén fer un seguiment exhaustiu per a poder establir posteriorment en un parell d’anys vincles amb altres etapes educatives.

Activitats

Components de l'equip: Berenguer Sans, Mònica; Guixé Cirera, Montse; Jordà Buchaca, Sara; Muntada Audet, Ilona; Subirana Esteve, Marta (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació2017)

L’any 2013 es va introduir l’anglès a les aules de dos anys de l’Escola Bressol Municipal Albarés de Lleida sota l’aixopluc del seu projecte lingüístic. L’experiència i els bons resultats obtinguts van incentivar a crear i a implementar un projecte formal i poc estès fins al moment a les Escoles Bressol Municipals de la ciutat; iniciar els infants en llengua anglesa fent immersió ja des de nadons. Dos anys després, durant el curs 2015-2016, es feu llengua anglesa a dues escoles bressol municipals lleidatanes; Albarés i Ronda-La Mercè en les que es dissenyaren i dugueren a terme activitats emprant una metodologia participativa i flexible. Posteriorment a la implementació, es va reflexionar sobre els resultats obtinguts i sobre el procés del projecte.
 

ACTIVITATS REALITZADES

2018
13 al 14 d'abril II Jornada: L'Educació Infantil, motor per al canvi Jornada inaugural de l'activitat formativa amb la conferència a càrrec de Nerea Alzola Maiztegi "La educación infantil: motor de cambio político y educativo" i "L’espectacle de la percepció pura".
2017
27 d'abril L'Equip ICE "Anglès a primer cicle d'Educació Infantil" publica el seu estudi Publicació al repositori obert de la UdL, l'estudi sobre "Les experiències de les Escoles Bressol Municipals d’Albarés i de Ronda La Mercè".