Equip ICE d'anglès a primer cicle d'Educació Infantil

De 0-3 anys: Les experiències de les Escoles Bressol Municipals d’Albarés i de Ronda-La Mercè 

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Mònica Berenguer
Escola bressol municipal Albarés – Ajuntament de Lleida, TSEI.
Mòbil: 675078350
Email: mberen25@gmail.com

Descripció

Aquest curs l’equip ICE consistirà en exposar quines metodologies s’empren en les diferents llars d’infants, compartint les pròpies experiències i debatre quines mesures d’actuació son més idònies per la franja d’edat de 0 a 3 anys. S’elaborarà una graella d’observació per a la correcta avaluació. Es pretén fer un seguiment exhaustiu per a poder establir posteriorment en un parell d’anys vincles amb altres etapes educatives.

És imprescindible assistir el 80% de les hores de reunió, mostrar una actitud activa i participativa i elaborar el treball establert. Si no es compleixen aquests tres requisits es considerarà l’alumne no apte.

En el cas de que realitzem una publicació cal haver treballat activament en aquesta per tal poder constar-hi com a autor.

Activitats

Components de l'equip: Berenguer Sans, Mònica; Guixé Cirera, Montse; Jordà Buchaca, Sara; Muntada Audet, Ilona; Subirana Esteve, Marta (Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació2017)

L’any 2013 es va introduir l’anglès a les aules de dos anys de l’Escola Bressol Municipal Albarés de Lleida sota l’aixopluc del seu projecte lingüístic. L’experiència i els bons resultats obtinguts van incentivar a crear i a implementar un projecte formal i poc estès fins al moment a les Escoles Bressol Municipals de la ciutat; iniciar els infants en llengua anglesa fent immersió ja des de nadons. Dos anys després, durant el curs 2015-2016, es feu llengua anglesa a dues escoles bressol municipals lleidatanes; Albarés i Ronda-La Mercè en les que es dissenyaren i dugueren a terme activitats emprant una metodologia participativa i flexible. Posteriorment a la implementació, es va reflexionar sobre els resultats obtinguts i sobre el procés del projecte.

Històric