Applets de Matemàtiques

Col·lecció d'applets de diferents nivells per treballar en l'àmbit de l'Estadística i la Probabilitat.

Els applets permeten la interacció en escenes on es poden manipular diversos elements, observar els canvis generats i extreure conclusions o aprendre a partir d'aquestes interaccions.

QUELIS

Les QUELIS son un recurs didàctic que presenta quatre elements (imatges, símbols, objectes,...), tots coincideixen en algun aspecte amb altres dos i tots difereixen de la resta en al menys una característica, cal identificar-la per tobar l'intrús.