Director de l'ICE

 

Xavier Carrera Farran

Telèfon: 973 703267

Correu: ice.direccio@udl.cat

 

Personal acadèmic

 

Marisol Font Solans   (Educació Infantil i Primària)

Telèfon: 973 703 371

Correu: ice.primaria@udl.cat

 

 

Anton Not Reig  (Educació Secundària i Batxillerat)

Telèfon: 973 703 372

Correu: ice.secundaria@udl.cat

 

 

Joan Tahull Fort  (Formació Professional)

Telèfon: 973 703 370

Correu: ice.fp@udl.cat

 

 

Lola Sánchez Carcelén   (Projecte GEP-dual)

Telèfon: 973 003 486 

Correu: ice.dual@udl.cat

 

Gestió Economicoadminstrativa:

 

Eva Baldomà Martí (Gestora)

Telèfon: 973 703 369

Correu::eva.baldoma@udl.cat
      

 

Bea Roigé Ollé (Cap del Negociat de Gestió Acadèmica)

Telèfon: 973 703 219

Correu: beatriz.roige@udl.cat

 

 

Anna Farré Pagés (Programació docent)

Telèfon: 973 703 382

Correu: anna.farre@udl.cat

 

Josep Ramon Jou Olivia (Administratiu)

Telèfon: 973 003 542

Correu: joseramon.jou@udl.cat

 

Teresa Garcia Castell (Auxiliar administrativa)

Telèfon: 973 703 383

Correu: teresa.garcia@udl.cat

 

Maite Sarrate Teixidó (Cap del Negociat de Gestió Econòmica)

Telèfon: 973 703 358

Correu: maite.sarrate@udl.cat

 

Eva Pérez Soriano (Auxiliar administrativa)

Telèfon: 973 706 631

Correu: evamaria.perez@udl.cat

 

Glòria Mas Montserrat (Auxiliar administrativa)

Telèfon: 973 703 491

Correu: gloria.mas@udl.cat