I ara què? Workcafe: aprenentatges d’aula i centres de treball.

Informació de l'esdeveniment
Inici:
Finalització:

L'Equip ICE de la UdL de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, presenta una jornada Formativa i participativa dirigida als docents, l'alumnat i Centres de Treball (CT). A partir de la presentació dels resultats d'un a recerca educativa on l'alumnat dels CFs de la familia de seveis socioculturals són els principals subjectes d'estudi, es plantejaran i debatran en format Workcafe, un conjunt de repte suggerents. Partint del reconeixement de la rellevància del docent en els aprenentatges de l'alumnat com també dels CT on l'alumnat realitza les pràctiques, es pretén generar sinergies i propostes concretes per millorar els processos d'aprenenentatge de l'alumnat.

Jornada

09:00h. Recepció.

09:30h Presentació de la Jornada.

09:45h Exposició de la Recerca, "Què aprenem?. Reflexions i vivències de l'alumnat. Una recerca orientada a la pràctica reflexiva". A càrrec de la Sra. Anna Fabregat, Professora del Departament d'Educació.

10:30h "I ara què? Workcafe: aprenentages d'aula i centres de treball". Dinàmica a càrrec de les professores de l'Equip ICE de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

12:30h "Reflexions de la recerca educativa", a càrrec de les professores de l'Equip ICE de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

14:00h Cloenda.

 

Aula: 2.02 Edifici Polivalent 1

 

Certificació: 10 hores, 5 hores presencials i 5 hores de treball autònom supervisat per l'organització.

A partir de la formació es llançarà un repte als assistents, aplicar alguna de les millores o idees treballadaes als seus assistents. Es treballarà a partir d'un Padlet que estarà obert durant 2 setmanes on els assistents hauran de fer un retorn de les idees implementades. 

 

 Xtec : INSCRIPCIÓ.

 No Xtec : INSCRIPCIÓ.

Agenda