Curs: La perspectiva de gènere en el nou currículum i en el dia a dia

Informació de l'esdeveniment
Inici:
 | 
Finalització:
 | 

DESCRIPCIÓ:

Un cop aprovat el nou currículum, en aquest curs es vol aprofundir en el vector de Perspectiva de Gènere: comprenent les característiques d’una educació basada en la coeducació i aprofundint en la pràctica diària del professorat tot generant un espai de reflexió, debat i transformació útil pel dia a dia de l’aula i del centre educatiu.

 

OBJECTIUS GENERALS:

- Aprofundir en el nou currículum tenint en compte el vector de perspectiva de gènere.
- Conèixer, comprendre i relacionar amb la vida diària conceptes clau coeducatius com l'orientació del desig, la identitat o l'expressió de gènere, entre d’altres.
- Fomentar una perspectiva crítica, activa i constructiva, que doni resposta a les aspiracions personals i col·lectives de l’alumnat; per tal de garantir els drets humans com a valors comuns d'una societat plural.
- Apropar situacions d’aprenentatge, qüestions i problemes reals de la vida quotidiana amb mirada de gènere al centre educatiu.

 

CONTINGUTS

Nou currículum d’educació, perspectiva de gènere, coeducació, igualtat, diversitat de gènere, drets sexuals i reproductius, violències masclistes i LGTBIfòbiques.

 

PROGRAMA

  • Dimecres, 9 de novembre de 2022 de 17h a 20h.

Títol: Introducció en el nou currículum tenint en compte el vector de perspectiva de gènere.
Contingut: A l’inici del curs, s'estableixen les característiques bàsiques del nou currículum pel que fa a la perspectiva de gènere, com a principi pedagògic dins del currículum dissenyat per fer efectiva l'educació integral de les persones.

  • Dimecres, 16 de novembre de 2022 de 17h a 20h

Títol: Importància del vector de perspectiva de gènere en relació al currículum.
Contingut: En aquesta sessió tractarem la rellevància de la coeducació, en tant que principi rector del sistema educatiu i criteri orientador de l'organització pedagògica dels centres, a tots els nivells i modalitats; sent cabdal per afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere.

  • Dimecres, 23 de novembre de 2022 de 17h a 20h

Títol: Aprofundiment en els conceptes clau de la coeducació.
Contingut: Conèixer, comprendre i establir relacions directes amb la pràctica docent per tal d’afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere. Tractar també el concepte de violència, com s’exerceix i com afecta les persones per tal d’analitzar-la amb una mirada basada en el gènere.

  • Dimecres, 30 de novembre de 2022 de 17h a 20h

Títol: Anàlisi entre el nou currículum i les pràctiques diàries en els centres educatius amb una mirada de gènere.
Contingut: Com afecta als centres educatius aquest canvi curricular, quins punts segueixen vigents i quins prenen una nova dimensió, quin serà el seu desplegament, etc. A través de pràctiques reals dels docents que participen en el curs i d’altres, analitzarem els punts forts i de millora per tal d’aconseguir un desplegament real i efectiu del vector de perspectiva de gènere.

  • Dimecres 7 de desembre de 2022 de 17h a 20h

Títol: Recursos necessaris per dur a terme una pràctica docent coeducativa.
Contingut: Conèixer fonts d’informació, entitats, experts professionals, etc. per tal de fomentar les connexions i relacions tant dins com fora dels centres educatius.

  • Dimecres 14 de desembre 2022 de 17h a 20h

Títol: Intercanvi de propostes coeducatives.
Contingut: L’alumnat del curs presenta propostes pedagògiques noves o transformades on el vector de perspectiva de gènere sigui present i pugui ser fàcilment reconeixible i portat a la pràctica en centres educatius.

 

DADES D'AGENDA

Calendari i horari: Del 9 de novembre fins el 14 de desembre de 2022. Els dimecres de 17:00 a 20:00h

LLoc: Aula 2.09 de l'edifici Polivalent 1, Campus Cappont de la UdL.  

 

INSCRIPCIÓ: Click

 

 

 

Agenda