Biomedicina a l'aula

Informació de l'esdeveniment
Inici:
 | 
Finalització:
 | 

L'equip ICE Biomedicina de Ponent, amb la col·laboració de l'IRB de la UdL, ha programat l'activitat de formació Biomedicina a l'aula, dirigida al professorat de Batxillerat que imparteix aquesta assignatura del nou currículum i per extensió a tot el professorat de ciències.

Data

Ponent

Tema

08-sep

Ricard López

 Estudi de la sang, dels seus elements, de les seves funcions i també del seu procés de renovació. Inclou l’anàlisi de les principals malalties
que poden afectar aquest teixit i l’estudi concret d’alguna d’elles, analitzant causes, alteracions i teràpies aplicables.

Presentació sessió 01_La Sang i els seus elements

 

 

22-sep

Serafí Cambray

i
Ana Garcerà

Estudi del sistema nerviós a partir de la capacitat de reacció davant dels estímuls externs. La relació del sistema nerviós amb els òrgans efectors i, en concret, amb alguna alteració relativa a l’atròfia
muscular, les seves causes i conseqüències i l’efecte que tindrien les possibles teràpies gèniques i cel·lulars.

Presentació sessió 02_01

Presentació sessió 02_02

06-oct

Nuria Eritja i l'Anna Macià

Càncer, en la seva relació amb l’alteració d’alguns gens, en les causes que l’originen i en la seva distinció dels tumors benignes. Al final del cas que s’estudiï caldrà introduir els mètodes de diagnòstic i
els diferents tractaments: cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia i teràpia biològica (hormonoteràpia, immunoteràpia).

20-oct

Conchi Mora

Sistema immune de les persones. Els objectes d’estudi seran els processos relacionats amb la reacció de l’organisme a la presència d’un agent infecciós, el mecanisme d’actuació dels diferents tipus de vacunes i algun exemple de malaltia autoimmune.

08-nov


 M. Cruz Sanz

Diferències en el desenvolupament sexual de les persones, les diferents situacions, la diversitat de causes que les poden originar i els factors genètics clau que hi intervenen. Per això serà cabdal distingir entre sexe cromosòmic, sexe gonadal, identitat sexual i orientació sexual de les persones

 

 

 

 

 

 

 

Agenda