Avaluació qualitativa

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE L'ALUMNAT

Recomanacions sobre l'avaluació i el seguiment de l'alumnat durant el confinament

Informació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat sobre l'avaluació i el seguiment de la docència en la crisi del Covid-19.

L'Escola a distància: ens preocupa com aprendre o com avaluar?

En aquesta vídeo-conversa amb Neus Sanmartí es tracten qüestions molt interessants obre l'avaluació i la docència en els temps de confinament que ens està tocant viure.

Criteris per al desenvolupament de l'acció educativa i l'avaluació dels alumnes en el període de confinament pel Covid-19

Document elaborat per la Generalitat de Catalunya, per la Secretaria de Polítiques Educatives, amb criteris i consells per al desenvolupament de l'acció educativa i l'avaluació dels alumnes en els centres de segon cicle d'infantil, de primària, de secundària obligatòria, de batxillerat i de formació d'adults. 

 Debat obert a Twitter sobre l'avaluació

La Xarxa de Competències Bàsiques ha obert un debat a Twitter que pots seguir amb el hashtag #elpoderdelavaluacio.

Recull d'instruccions i orientacions del Departament d'Educació per a la docència i l'avaluació en la situació de confinament Totes les orientacions es troben indexades al portal Xtec, dins l'espai Recursos. Per altra banda, el Departament d'Educació ha elaborat un recull d'orientacions, endreçades per data de publicació: Mesures preventives, de protecció i organitzatives: Altra documentació rellevant: