Equip ICE. L'anglès va de debò! Projecte Educatiu

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Laura Gabernet (Coordinadora territorial de llengües estrangeres- Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida)

Especialitat: Llengua anglesa

Telèfon: 973279999 (Ext. 5812)

Email: equipiceanglesdebo@gmail.com

Descripció

"L’objectiu general del nostre equip és donar suport als centres per tal de millorar la competència en llengua anglesa dels alumnes. El nostre equip és un espai de reflexió sobre inquietuds, experiència, mancances puntuals o del sistema, aspectes metodològics, necessitats detectades, contrast de punts de vista... tot al voltant de l'ensenyament de l'anglès."

Al blog de l'Equip ICE trobaràs tota la informació necessària per estar al corrent de totes les novetats i activitats.

Activitats

  • Acabar l’elaboració del document Orientacions, suggeriments i pràctiques per a superar reptes i dificultats en l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès a l’etapa de Primària, completant amb més exemples pràctics cada proposta de millora.
  • Completar el formulari electrònic de diagnosi adreçat als centres de primària.
  • Sol·licitar assessorament de revisió dels materials elaborats.
  • Iniciar el pilotatge del protocol elaborat en alguns centres de Primària que ho sol•licitin incidint directament en el centre com a global i reforçant el seu Projecte Educatiu.
  • Difondre el protocol i els materials a equips directius i a equips docents de centres d’educació primària.

 

ACTIVITATS REALITZADES

22 de febrer de 2019 Trobades pedagògiques d’impuls a la millora de l’anglès als centres de primària  L’Equip ICE L’anglès va de debò. Projecte Educatiu de la Universitat de Lleida organitza aquestes dues jornades per tal de presentar el treball fet fins el moment amb l’objectiu de crear diàleg entre els assistents i de donar suport als centres d’educació primària que ho desitgin en la millora de la competència en llengua anglesa de l’alumnat d’aquesta etapa tot seguint un protocol d’assessorament.
23 de novembre de 2018

 

   Darrera modificació: