Equip ICE de Geomèdia - Geolocal

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Ignasi Aldomà Buixadé
Universitat de Lleida, Departament de Geografia i Sociologia
Telèfon: 639990685
Email: aldoma@geosoc.udl.cat
Nom: Dolors Pifarré Torres
IES Màrius Torres
Telèfon: 687726690
Email: mpifarre@xtec.cat

Descripció

El nivell d’aplicació del treball i material està dirigit a l’alumnat que cursa l’assignatura de modalitat de Geografia, a segon curs de Batxillerat, tot i que és un material que el professor pot aplicar també en la matèria de Ciències Socials de Secundària. És interessant destacar que els espais d’actuació han estat i són en gran part els Centres d’ensenyament Secundari (Treballs de recerca, xerrades) i altres àmbits com en el treball de camp.

El treball ha partit de les pròpies iniciatives i demandes del professorat, i també cal ressaltar la participació directa l’alumnat dels centres en les activitats proposades que han millorat la seva formació en la matèria.

Hi ha una voluntat expressa per  part del professorat que ha format part del Seminari en continuar el treball de grup per la necessitat de millorar la nostra formació, per la voluntat de treballar en grup, i per la satisfacció amb les iniciatives realitzades amb l’alumnat que cal mantenir i aprofundir  per tal d’aconseguir una millora de la didàctica de la matèria.

En el present curs es planteja donar continuïtat a les iniciatives dels cursos anteriors.

Un altres dels objectius a curt termini és la potenciació de la pàgina web del seminari per dotar-la de recursos didàctics adients.

Activitats

 

   Darrera modificació: