Equip ICE FOL a Secundària

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Mari Carmen Giménez Félix

Correu electrònic: mgime8@xtec.cat

Descripció

Activitats

El projecte d'aquest curs 2017-18 està orientat a qualsevol d'aquestes etapes educatives però incidirem 'una manera especial en els Cicle Formatius de Grau Mitjà, ja que és on es produeix més abandonament escolar i Cicle Formatiu de Grau Mitjà: treballar les habilitats i competències del treball en equip i les dinamitzacions de grups per tal de que hi hagi més motivació i menys abandonament escolar.

   Darrera modificació: