Equip ICE FOL a Secundària

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Carme Gutiérrez Fernández
Professora d'ensenyament secundari - Institut Caparrella de Lleida - Especialitat de formació i orientació laboral (FOL) 
Correu electrònic: mgutie62@xtec.cat

Descripció

Activitats

El projecte d'aquest curs 2017-18 està orientat a qualsevol d'aquestes etapes educatives però incidirem 'una manera especial en els Cicle Formatius de Grau Mitjà, ja que és on es produeix més abandonament escolar i Cicle Formatiu de Grau Mitjà: treballar les habilitats i competències del treball en equip i les dinamitzacions de grups per tal de que hi hagi més motivació i menys abandonament escolar.

   Darrera modificació: