Catàleg de temes de recerca

Itinera amb fons blanc
Informació de l'esdeveniment
Inici:

 

TEMES DISPONIBLES - 12/03/2021

Codi i Títol /Àmbit temàtic

1011 Geografia literària. Elaboració de la ruta literària d'una obra o d'un autor a partir dels llocs citats de l'obra
1021 Filologia d'autor. Estudi i edició d'un text d'un autor a partir de l'estudi de les seves diferents versions
1031 La implementació de l'anglès com a mitjà d'instrucció a secundària.
1041 Metodologies per millorar l'aprenentatge o l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera
1051 L'anglès com a llengua global: expansió i usos
1052 L'anglès com a llengua global: expansió i usos
1071 Qualsevol aspecte de l’estudiant online, o estudiar i aprendre online, 
1072 Qualsevol aspecte de l’estudiant online, o estudiar i aprendre online, 
1073 Qualsevol aspecte de l’estudiant online, o estudiar i aprendre online, 
1081 Estudis d'envelliment en la literatura
1091 L'estudi del multilingüisme a les ciutats catalanes, mitjançant l'anàlisi dels seus paisatges lingüístics (inscripcions públiques com ara rètols publicitaris o graffitti)
1101 Els microinfluencers com a professió: teoria i realitat.
1111 Poesia en anglès
1121 Actituds cap a l'ús de l'anglès per part de la població catalana
1122 Actituds cap a l'ús de l'anglès per part de la població catalana
1131 Qualsevol tema de la Societat de la Informació i el Coneixement
1132 Qualsevol tema de la Societat de la Informació i el Coneixement
1141 Ecocrítica
1151 El "speaking" a l'aula d'anglès durant la ESO: mancances i dificultats.
1152 El "speaking" a l'aula d'anglès durant la ESO: mancances i dificultats.
1162 Aprenentatge, estudi, o comunicació en Internet o en xarxes socials
1181 Representacions de gènere en la ficció contemporànea
Noves tendències en ficció televisiva
Gèneres i formats per a Internet i Noves plataformes
1182 Representacions de gènere en la ficció contemporànea
Noves tendències en ficció televisiva
Gèneres i formats per a Internet i Noves plataformes
1191 Patrimoni industrial. Estudi d'elements característics en el seu context històric i geogràfic.
1192 Patrimoni industrial. Estudi d'elements característics en el seu context històric i geogràfic.
1201 El paisatge com a element patrimonial. Catalogació i estudi comprensiu del seu contingut.
1202 El paisatge com a element patrimonial. Catalogació i estudi comprensiu del seu contingut.
1211 Vida quotidiana dels estudiants universitaris a l'Edat Mitjana: estudiar a l'Estudi General de Lleida. 
1221 Història del pacifisme (segles XIX i XX).
1222 Història del pacifisme (segles XIX i XX).
1231 Història de la Dictadura de Primo de Rivera, Segona República, Guerra Civil o Franquisme a Catalunya.
1232 Història de la Dictadura de Primo de Rivera, Segona República, Guerra Civil o Franquisme a Catalunya.
1233 Història de la Dictadura de Primo de Rivera, Segona República, Guerra Civil o Franquisme a Catalunya.
1234 Història de la Dictadura de Primo de Rivera, Segona República, Guerra Civil o Franquisme a Catalunya.
1241 Història de la Unió Europea
1242 Història de la Unió Europea
1271 Recull i anàlisi de la toponímia del teu municipi: fer un buidatge de tots els topònims (o tots els d'àmbit rural, per exemple) i esbrinar-ne l'origen.
1281 La literatura castellana a les terres de Lleida: fer un buidatge de les publicacions literàries de Ponent on es puguin trobar textos literaris en castellà (concretar època i gènere literari).
1291 Edición y análisis de la poesía en castellano de los jesuitas del Colegio de San Ignacio de Lleida (siglos XVII y XVIII). O edición y traducción de poemas latinos de esos mismos jesuitas.
1301 Els àlbums il·lustrats com a recurs per a l'ensenyament-aprenentatge de l'anglès
1311 El discurs del docent a l'aula d'anglès
1321 L'ensenyament integrat de contingut i llengua estrangera
2012 Títol: Sistemes de cultiu innovadors per a la sostenibilitat dels secans i els regadius mediterranis.
Descripció: L’estudiant participarà en el desenvolupament d’experiments de camp dins del marc de dos projectes Europeus en el que es pretén augmentar la sostenibilitat de la producció agrària incloent lleguminoses en cultius únics i associacions de cultiu i l’ús de cultius coberta i tècniques innovadores d’establiments de cultiu. Desenvoluparà la seva tasca col·laborant en els experiments de camp i laboratori, dins d’un ambient jove i de jerarquia plana.
2041 Anàlisi i evolució de les espècies d'ocells presents a La Mitjana i/o als Aiguamolls de Rufea i la seva relació amb factors ambientals i climàtics (dades d'anellament d'ocells).
2071 Transició agroecològica d’un menjador escolar: diagnosi i proposta d’alternatives.
L’estudi es basa en l’anàlisi del funcionament d’un menjador escolar de cara a fer una proposta de modificació del menú basat en productes de proximitat i de baix impacte ambiental, i en l’aplicació de mesures per reduir el malbaratament alimentari.
2081 DONES I  CIÈNCIA: Les disciplines STEM fan referència als àmbits de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. En aquesta proposta es pretenen promoure treballs sobre les principals aportacions de les dones en l’àmbit de les STEM i la visibilització de les dones en la ciència i la tecnologia.
2091 Estudio comparatativo del rendimiento de cebada y trigo en condiciones contrastantes
2101 Predicción del peso del grano de cebada a través de imagines del area del mismo
2111 Mètodes de maneig de les males herbes en sistemes de cereals ecològics
3014 Intervencions assistides amb animals (gossos i cavalls)
3015 Intervencions assistides amb animals (gossos i cavalls)
3051 Teràpies de consciència corporal
3061 Exercici terapèutic
3141 Com comunicar ciència?
4081 Cooperativisme en el sector agrari. Evolució, història i repercusió territorial i sectorial.
Marcs legals de referència.
4121 Estudio de los principales problemas de accesibilidad que los cierres de sucursales bancarias estan originando en los espacios rurales
4131 Estudio de los principales problemas de accesibilidad que los cierres de sucursales bancarias estan originando en la ciudad de Lleida
4151 Gènere  (violència, immigració, feminisme, etc...)
4152 Afectacions de la pandèmia en els joves i grans, el seu entorn familiar, formació, relacions...
4162 Desigualtats econòmiques i socials
4172 Fisioteràpia, Medicina tradicional africana, Sexologia, Dolor crònic
4181 Antropologia, Cooperació al desenvolupament, Sexologia
4182 Antropologia, Cooperació al desenvolupament, Sexologia
4191 Estudis de caràcter econòmic i financer en el sector cooperatiu
4201 Anàlisi de la gestió de les cooperatives
4211 Organització del tribunals d'acord amb els criteris d'especialització i eficiència
4221 Integració educativa i lingüística dels joves descendents de migrants.
4222 Integració educativa i lingüística dels joves descendents de migrants.
4231 Estudis adreçats al col·lectiu de persones grans des d'una aproximació educativa, psicològica o sociològica.
4301 Diferències de sexe en rendiment intel·lectual
4311 Reptes de l'Escola Residu Zero. Anàlisi de la generació de residus als centres o un centre en particular. Què entenem per Escola Residu Zero i quines oportunitats i límits hi ha i es percebem per dur a terme aquest model dins d'un context d'emergència climàtica.
4321 Persones refugiades, Migracions, Quart Món, Drets Humans, Objectius de Desenvolupament Sostenible, Solidaritat, Cooperació al desenvolupament...
4322 Persones refugiades, Migracions, Quart Món, Drets Humans, Objectius de Desenvolupament Sostenible, Solidaritat, Cooperació al desenvolupament...
4323 Persones refugiades, Migracions, Quart Món, Drets Humans, Objectius de Desenvolupament Sostenible, Solidaritat, Cooperació al desenvolupament...
5021 Ús de les noves tecnologies en època de pandèmia
5041 Envelliment i les noves tecnologies. Com poder dissenyar les noves tecnologies per a que la gent gran les puguin utilitzar i gaudir millor (sentir-se menys soles, explorar els seus interessos, contribuir a la comunitat...)? 
5051 Programació per a tots amb persones grans. Quins llenguatges de programació són els més adients per a la gent gran? Com els ensenyem a programar? Quina materials educatius es necessiten? Necessitem noves eines / nous llenguatges?
5071 TEMA: Producción de cultivos y su relación con el medio ambiente en la zonas del valle del Ebro y la Plana de Lleida.
Título tentativo. ¿Es posible producir cultivos con bajo impacto ambiental sobre el suelo? 
Descripción: El estudiante participará en trabajos de laboratorio y campo en el que se evalúa la producción de cultivos en diferentes técnicas de laboreo del suelo.  Se pretende que estas técnicas  sean medioambientalmente sostenibles evitando la contaminación y el efecto negativo sobre el suelo y el agua,  y que contribuyan a la reducción del calentamiento global del planeta por la reducción de gases de efecto invernadero (GEIs).
5082 Detección de enfermedades de árboles urbanos que comporten riesgos para personas o bienes
5091 TEMA: Producción de cultivos y su relación con el medio ambiente en la zonas del valle del Ebro y la Plana de Lleida.
Título tentativo. ¿Es posible producir cultivos con bajo impacto ambiental de la fertilización? 
Descripción: El estudiante participará en trabajos de laboratorio y campo en el que se evalúa la producción de cultivos en diferentes técnicas  de fertilización.  Se pretende que estas técnicas  sean medioambientalmente sostenibles evitando la contaminación y el efecto negativo sobre el suelo y el agua,  y que contribuyan a la reducción del calentamiento global del planeta por la reducción de gases de efecto invernadero (GEIs).
5101 Efecto de fungicidas en el control de Diplodia cortícola, un hongo que ataca al alcornoque
5111 Barreres i solucions per fer front a l’emergència climàtica a la ciutat Lleida: eficiència energètica i autoproducció d’energia elèctrica amb panells fotovoltaics. També l’estudi podria tenir una vessant d’estudi quantitatiu dels consums energètics en sectors domèstic, serveis, industrial, mobilitat, consum, etc.; així com l’estudi quantitatiu del “parc fotovoltaic” necessari per satisfer la demanda energètica local.
5131 Obtenció i anàlisi de polifenols per estudiar el seu efecte antioxidant per l'ús en la industria farmacèutica, alimentació i adobament de les pells.
5132 Obtenció i anàlisi de polifenols per estudiar el seu efecte antioxidant per l'ús en la industria farmacèutica, alimentació i adobament de les pells.
5151 Anàlisi de la variabilitat del vigor en plantacions d'arbres fruiters mitjançant imatges de satèl·lit

 


 

 

 

Per realitzar la inscripció en el programa Itinera és necessari que la persona tutora i l’alumne/a segueixin les indicacions que hi ha en aquesta pàgina.