Sistemes de control geomètric de maquinària o sistemes de comandament i guiatge electrònic

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
INS de Mollerussa
Adreça:

Dies 4 i 5 de setembre, de 09:30 a 14:30 hores i de 16 a 19 hores

Inici:
Curs orientat a l’aprenentatge de l’ús de sistemes de control geomètric instal·lats en maquinària pesant dels sectors de la construcció, mineria, agrícola i logística.
 
Es tracta d’un curs eminentment pràctic que inclou l’ús del software associat a aquests equips. Es de gran interès per tal de poder transmetre els coneixements adquirits als nostres alumnes, doncs podrem disposar d’aquest software durant el proper curs lectiu.