Projecte Partner FP amb la professora Teresa Capell

Alumnes del CFGS de Laboratori clínic i biomèdic de L'Institut Torre Vicens de Lleida han participat en el projecte Partner FP

IMG_0262
Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Universitat de Lleida
Adreça:

ETSEA

Inici:

Tercera sessió Curs 2018-2019

Durant el curs 2018-19, l'ICE de l'UdL ha organitzat el projecte “Partner FP” en el qual ha participat l'Institut Torre Vicens, conjuntament amb el grup de recerca de Biotecnologia vegetal, que dirigeix la doctora Teresa Capell del Departament de Producció Vegetal i Ciències Forestals d’ETSEA

Amb aquest projecte es pretén que els alumnes facin un aprenentatge a partir d'un repte i, per tant, de la seva pròpia l'experiència. A la vegada s'apropa l'alumnat al món de la recerca i la Universitat.

Durant aquest curs es va proposar als alumnes del CFGS de laboratori clínic i biomèdic el repte de clonar un gen de la pastanaga en un bacteri. Per aconseguir-ho els alumnes van treballar de forma autònoma en grups de treball i tenien l'assessorament de personal de Biotecnologia Vegetal. 

En la primera sessió conjunta, els alumnes van visitar la UdL i van poder conèixer les línies d'investigació del grup de biotecnologia vegetal. Es va aprofitar per formar cinc grups de treball i a cadascun grups se'ls va assignar un o dos assessor de la UdL 

La segona sessió conjunta, es va realitzar a l'Institut Torre Vicens on se'ls va presentar el repte. Posteriorment, els diferents equips amb l'ajuda dels seus assessors van planificar quin procés haurien de seguir per aconseguir-ho. 

A partir d'aquesta sessió els alumnes van treballar de forma autònoma en el projecte de manera que anaven assolint els coneixement sobre la clonació molecular a l'hora que treballaven els protocols que havien d'utilitzar. En aquest procés els alumnes van buscar informació sobre les seqüències que volien clonar i els encebadors que necessitaven. En el desenvolupament de les diferents tasques els mancaven recursos tècnics per seguir i aleshores es va organitzar una tercera sessió a ETSEA on es va procedir a l'extracció de l'ARN de pastanaga. 

Els diferents grups d'alumnes es van emportar l'ARN extret cap a l'institut on van seguir el procediment de forma autònoma realitzant una RT-PCR per transformar-lo en ADNc, la posterior PCR per amplificar el gen d'interès, electroforesi d'aquest, purificació ADNc amplificat en gel i la lligació d'aquest en un plasmidi. En aquest punt els alumnes es van tornar a trobar que els mancaven recursos tècnics i vam tornar a la Universitat per fer la transformació i la selecció dels bacteris. 

Finalment, els diferents grups d'alumnes van obtenir bacteris clonats amb el gen de pastanaga i, per tant, eren de color ataronjat o vermellós en funció dels gens que havien clonat.

Després es va organitzar una última sessió a l'Institut Torre Vicens on els alumnes van haver d'exposar el projecte que havien realitzat davant tots els assessors, companys i professors. 

En tot aquest procés els alumnes no solament han adquirit els coneixements sobre la clonació molecular, sinó que han treballat les habilitats pràctiques i les capacitats claus com l’autonomia, la innovació, l'organització del treball, responsabilitat, relació interpersonal, treball en equip i de resolució de problemes.

El Projecte Partner FP ha estat en aquest curs escolar una excel·lent forma de col·laboració entre un centre de Formació Professional (INS Torre Vicens de Lleida) i la Universitat de Lleida.

Galeria d'imatges