Premi ALMIA-EDUCATIVA

Captura6
Informació de l'esdeveniment
Inici:

Jornada d'Innovació i Recerca

1. OBJECTE I ÀMBITS TEMÀTICS

La tercera edició dels premis ALMIA-EDUCATIVA consolida un dels objectius del Projecte ALMIA vers l’estimulació dels estudiants i professorat de l’ensenyament de primària i secundària la recerca educativa sobre energia. Amb aquesta convocatòria es vol fer, a més a més, un reconeixement a la tasca formativa desenvolupada en aquests nivells educatius sobre la conscienciació i recerca de fonts energètiques sostenibles, netes i en definitiva respectuoses amb el medi ambient. Per accedir als III Premis ALMIA-EDUCATIVA cal presentar:

 

PRIMÀRIA Una maqueta, pòster o projecte que tingui com a tema d’interès alguns dels següents àmbits:

- Valorar l’impacte del desenvolupament de les energies renovables.

- Posar de rellevància els avenços relacionats amb les fonts d’energia renovables.

 

SECUNDÀRIA Un prototip o projecte que tingui com a tema d’interès alguns dels següents àmbits:

- Desenvolupar innovació tecnològica en l’ús de fonts d'energia neta disponibles al territori

- Promoure les fonts d'energia renovable, la seva generació i consum

- Promoure la investigació i desenvolupament de projectes d'emmagatzematge d’energia

- Reduir el consum energètic provinent de l'ús de combustibles fòssils que tinguin un impacte advers a l’ambient.

 

2. MODALITATS

Aquesta convocatòria diferenciarà les següents modalitats:

PREMI ALMIAACADÈMICA ALMIA-ACADÈMICA PRIMÀRIA

Prototips/projectes presentats per equips d’alumnes de primària

 

ALMIA-ACADÈMICA SECUNDÀRIA

Prototips/projectes presentats per equips d’alumnes de secundària.

També s’admet la presentació a nivell individual

 

ALMIA-ACADÈMICA BATXILLERAT/CF

Prototips/projectes presentats per equips d’alumnes de Batxillerat i Cicle Formatius

També s’admet la presentació a nivell individual

 

PREMI ALMIAPOPULAR

Prototip/projecte més votat presentat en vídeo per youtube. Inclou tots els prototips presentats a la convocatòria de qualsevol nivell educatiu, individual o en equip.

 

Termini per presentar projectes/maquetes a la convocatòria de Premi: Fins al 30.04.2020

 

Pòster dels Premis

Bases complertes