La tutorització dels treballs de recerca a ESO i Batxillerat: camins i propostes

arrows2-
Informació de l'esdeveniment
Inici:

INTRODUCCIÓ

Aquesta proposta s’emmarca en la necessitat de donar suport al professorat que promou i assisteix la recerca que fa l’alumnat no universitari al llarg de la Secundària, però, sobretot en l’elaboració del projecte de recerca de 4t d’ESO i el Treball de Recerca de Batxillerat.

Aquesta formació està enfocada, d'una banda, a donar suport al professorat d'ESO i Batxillerat en la tasca de dirigir i assessorar el projecte de recerca dels estudiants; de l'altra, a donar eines metodològiques que els ajudin en la didàctica de la metodologia de recerca per tal d’impulsar la indagació i l’estructuració dels treballs de recerca de l’alumnat. 

OBJECTIUS:

  • Compartir els aspectes bàsics de les diferents  fases del disseny d'investigació, des d'abans que es plantegi un tema a investigar, fins al lliurament i defensa del treball final
  • Donar a conèixer aspectes de didàctica de la metodologia de recerca adreçada a l’etapa d’ESO i Batxillerat
  • Compartir plantejaments en l’aprenentatge dels mètodes de recerca per a l’alumnat no universitari
  • Mostrar algunes eines i procediments sistemàtics útils en el procés de la recerca
  • Definir les metodologies específiques de cada àmbit dels coneixement
  • Compartir les eines d'avaluació que s'utilitzen en els treballs de recerca, detectar elements de millora i establir els estàndards de rigor en la presentació i discussió dels resultats.  

CONTINGUTS:

El taller consta d'un total de 5 hores incloent teoria i pràctica, repartides en tres sessions de 1,5 h cada una.  

Sessió 1Reflexió sobre el plantejament general de la recerca en els treballs de l’alumnat no universitari. Problemes i camp de millora.

 

PRESENTACIÓ utilitzada en la primera sessió

 


 

Sessió 2: Estudi de casos per identificar les dificultats metodològiques per a la indagació i l’exposició de resultats en els treballs de recerca. L’avaluació i suggeriments de millora dels treballs de l’alumnat que realitza la recerca


 

PRESENTACIÓ utilitzada en la segona sessió

Exemple de redacció de Metodologia

Repositori de recursos per al Treball de recerca

 

 


  

Sessió 3: Metodologies específiques de recerca relacionades amb les diferents branques del coneixement.

 

Dra Núria Alturo:

 ENLLAÇ de la presentació utilitzada

 

Dr Marc Macià:

 

Dr José Antonio Martínez-Casasnovas:

 


 

DADES D'AGENDA

Dates: 

Dijous 25 de febrer de 2021

Dijous 04 de març de 2021

Dimarts 09 de març de 2021

Horari:  De 16,30 a 18h

Seguiment virtual: L'enllaç s'enviarà a les persones inscrites 

Inscripció del 10 de febrer al 17 de febrer en aquesta adreça: https://forms.gle/qk5BxtJXeptuUz2MA 

Certificació: 5 h. de formació