La Raspberry pi com a recurs didàctic als cicles formatius d'informàtica i electrònica

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
INS Caparrella de Lleida
Adreça:

Del 26 al 30 de juny de 2017, tots els dies, de 16 a 20 hores

Inici:
Introducció a la raspberry com a eina educativa i de desenvolupament. Cada participant disposarà d’una raspberry i kits de muntatge. Es presentaran exemples de projectes amb raspberry.