Espai de supervisió per a professionals que treballen amb famílies

achievement-3470201_1280
Informació de l'esdeveniment
Inici:

Espai de supervisió per a professionals que treballen amb famílies

 

Un recurs per a la millora de capacitats i habilitats personals i professionals

 Descripció general de la proposta

 Entenem la supervisió per a professionals com un recurs fet a mida de les participants, que planteja una oportunitat per aturar-se i reflexionar sobre la tasca, la funció i el que tot plegat comporta a cada persona.

Es tracta de crear un espai que ajudi a comprendre millor el que comporta treballar amb famílies i persones (amb dificultats i situacions complexes), així com les sinèrgies i dinàmiques professionals que s’estableix amb elles.  Espai que ha de permetre experimentar diferents models d’abordar els conflictes, i al mateix temps aprendre estratègies i eines tant professionals com personals.

Així, doncs, la proposta que presentem suposa una eina, en si mateixa, que promourà la millora de les capacitats i habilitats professionals.

Un espai de caire grupal i plural, que aprofita la riquesa de les persones participants i les seves diverses mirades professionals. Grup que pretén donar resposta a les necessitats d’encontre tot compartint, experimentant, analitzant, reflexionant i aprenent conjuntament.

 

  1. Objectius

. Oferir un espai de cura i acompanyament als i les professionals.

. Aportar elements per a la millora de l’activitat professional.

. Contactar amb diferents marcs de supervisió/anàlisi/avaluació.

. Contribuir a la millora de la salut (en termes més amplis) dels i les professionals.

 
 

  1. Continguts

 . La família/les famílies

. El conflicte (concepte, gestió, emocions relacionades)

. Autoconcepte, autoestima (jo i la meva professió)

. Empatia

. El grup, dinàmiques grupals i introducció a la gamifiació.

 

  1. Metodologia

 La dinàmica d’aquest espai de supervisió es basarà en sessions practiques i dinàmiques on la reflexió, la comunicació, l’experiència i l’anàlisi generaran  respostes que facilitin l’acció i la intervenció en el treball amb les famílies.

Les sessions, doncs, seran participatives i experiencials utilitzant les diferents metodologies i recursos que els professionals responsables de la conducció aniran presentant.

El llenguatge, les imatges, els cos, les emocions, el joc seran eixos des d’on s’abordaran els diferents casos i situacions proposades per les mateixes persones assistents.

 

  1. Conducció de l’Espai

 

Jordi Baiget i Piqué  [Persona, Educador Social i Pallasso]

Educador, facilitador de vida i animes.

Expert en Humor Terapèutic i Gamificació socioeducativa.

Expert i facilitador en capacitar i acompanyar persones, grups i/o

col·lectius per empoderar-los en cercar respostes a temps real davant els seus dubtes i/o  dificultats per afrontar-les/resoldre’ls.

A partir de metodologies derivades de la gamificació, on el pensament divergent, les aportacions i anàlisis dels temes generen respostes a temps real i de forma constructiva. Aportant eines i dinàmiques de reflexió que ens facilitin el nostre dia a dia.

 

Bartomeu Buira Ferré       [Psicòleg-coach; Mestre, Professor d’E. Secundari]

Identificar l’estat intern amb el que es troba el/la professional davant les situacions de conflicte derivades de les seves intervencions. Definir la posició desitjada i contactar amb els recursos personals que han de permetre gestionar de forma saludable i sostenible la situació plantejada. Tot plegat a través de preguntes i moviments sistèmics. El Coaching Grupal ofereix possibilitats de canvi i de millora en el desenvolupament de la tasca dels i les professionals que treballen amb famílies.

 

  1. Aspectes organitzatius

 . Calendari:

        . 26 de novembre de 2019            -      Sessió de presentació

        . 10 de desembre i 14 de gener    -     Jordi Baiget

        . 11 de febrer i 10 de març            -     Bartomeu Buira

        . 14 d’abril i 19 de maig                 -     Jordi Baiget i Bartomeu Buira      

. Horari de les sessions: de les 18h a les 20h.

 . Espai:      Sala de Juntes 2.26 del Rectorat       (P. Víctor Siurana, 1 - Lleida)

 

. Inscripcions:    http://bit.do/ff3B9

        Data límit inscripció 7 de desembre          

        Preu inscripció    25€

                    

 . Certificació: 20h (14 presencials + 6 treball Personal)

 . Més informació: adreceu-vos a  bbuira@xtec.cat  (Bartomeu Buira, coordinador de l’Equip ICE Comunitat i Família)