Cursos de Formació Professional 2021

Informació de l'esdeveniment
Inici:
thought-2123970_960_720

Descripció:

L'ICE de la Universitat de Lleida i el Departament d'Educació hem organtizat un any més formacions específiques per al professorat de Formació Professional. S'han realitzat 24 formacions específiques per a docents de cicles formatius de la demarcació de Lleida des de maig fins a novembre de 2021.

Aquests han estat els títols de les formacions realitzades:

- Muntatge i manteniment d'equips frigorífics bàsics.

- Patronatge assistit per ordinador. Programari Gerber.

- Lideratge, comunicació i equips de treball en la família professinal d'hoteleria i turisme.

- Primers auxilis en hoteleria i industria alimentària.

- Com treballar en els cicles formatius eper projectes en la família professional d'automoció. Metodologia ABP a la Formació Professinal.

- Com treballar en els cicles formatius eper projectes en la família professional de comerç i marqueting. Metodologia ABP a la Formació Professinal.

- Com treballar en els cicles formatius eper projectes en la família professional d'informàtica i comunicacions. Metodologia ABP a la Formació Professinal.

- Com treballar en els cicles formatius eper projectes en la família professional de sanitat. Metodologia ABP a la Formació Professinal.

- Com treballar en els cicles formatius eper projectes en la família professional d'administració i finances. Metodologia ABP a la Formació Professinal.

- REVIT Intermig . Entorn BIM.

- Noves tècniques estètiques sensorials.

- Disseny del mòdul de projectes i síntesi per ABP als cicles formatius, en la família professional de Serveis a la Comunitat.

- Disseny del mòdul de projectes i síntesi per ABP als cicles formatius, en la família professional d'Indústries alimentàries. 

- Maniobres amb cordes. Iniciació a l'espeleologia. 

- La comunicació no violenta. Per la família de Serveis socioculturals i a la comunitat.

- Gestió de projectes intercicles i en xarxa en famílies industrials. 

- Comerç i marqueting digital.

- Aprenentatge per competències per la família professional de sanitat (Nivell aprofundit).

- El control de llums en espectacles. Una visió integradora amb Avolites i Capture (Student Edition).

- Ús i accés d'informació remota en la gestió agrària. 

- Ciberseguretat

- Fotografia aplicada al sector d'hoteleria, turisme i indústries alimentàries.

- Pla d'acció tutorial en els cicles d'administració i finances.

- Estadística aplicada amb SPSS.

 

Valoració:

La gestió de la formació ha sigut complexa per la situació generada per la pandèmia del Covid-19. Entre desembre de 2020 i finals de gener de 2021 vàrem recollir les demandes dels centres i programar una formació completa i específica per als docents. La situació d’incertesa generada per la pandèmia va tenir importants repercussions, sobretot en els terminis (dates) i la idoneïtat dels cursos programats. Això va comportar replantejar una part de la formació a les necessitats dels docents en cada moment. S'ha realitzat formació en format presencial i també virtual.

Tot i aquestes dificultats, s’ha realitzat una oferta àmplia de formació específica per a professors de Cicles Formatius. S’ha de tenir en compte que la demarcació dels Serveis Territorials de Lleida és molt extensa, amb llargues distàncies entre localitats. El fet que moltes de les activitats fossin en format virtual ha comportat facilitar l’assistència de professorat de tot el territori, també de fora de Lleida, han assistir docents de Tarragona, Girona i Barcelona.   

En el territori estan representades moltes famílies professionals amb pocs docents per especialitat. S’han intentat realitzar activitats formatives per totes les famílies professionals i les activitats fossin significatives per al desenvolupament professional dels professors i fos aplicable a l’aula.

 

 

                                            

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar aquest finançament en les actuacions que se’n derivin.