Activitats d’actualització en programació i pensament computacional

work-731198
Informació de l'esdeveniment
Adreça:

EPS (Escola Politècnica Superior), Campus de Cappont, Universitat de Lleida

Inici:

L'Equip ICE de Tecnologia, Programació i Robòtica van fer dues sessions dedicades a la programació i, més específicament, al projecte Arduino. Tomàs Pallejà, professor de la Universitat de Lleida, doctorat en Enginyeria i especialista en Teoria de Control, va ser l'encarregat de donar-ho a conèixer a tothom qui hi estigués interessat.

QUÈ ÉS ARDUINO I COM ES PROGRAMA: En la primera de les jornades (26 de febrer) es va fer una ensenyança més aviat expositiva, per introduir l'Arduino als i les assistents explicant què és i per a què serveix. Posteriorment es va fer una introducció al llenguatge de programació C i a les funcions pròpies d’Arduino.

BONES PRÀCTIQUES DE PROGRAMACIÓ AMB ARDUINO: Un mes més tard, el 26 de març, es va realitzar una sessió més pràctica, en què s'aplicaria el que s'hagués explicat en la primera. Es van posar en pràctica, principalment, els conceptes de comunicació sèrie, timers i interrupcions.

 

Presentació de Tomàs Pallejà (I)

Presentació de Tomàs Pallejà (II)

 

ÀLBUM DE FOTOGRAFIES