Jornada de recerca

COLOR Jornada de R de recerca 2017

 

Com cada any, l'ICE de la UdL organitza la X Jornada de Recerca, per tal que l'alumnat de 2n de batxillerat pugui presentar en públic els millors Treballs de Recerca que s'han elaborat en els centres de Secundària de les Terres de Lleida.

En aquesta jornada, els i les alumnes de 1r de batxillerat, que ja comencen a plantejar-se el tema i la metodologia del seu propi treball, poden inspirar-se i prendre model de les explicacions que reben per part dels seus companys. Es tracta, doncs, d'un aprenentatge entre iguals que s'estructura i s'ordena al llarg d'un matí de convivència i treball.

 

 

Programa de la Jornada
Horari
Presentacions de la Jornada


Aquest any 2018 arribem a la onzena edició i hem fet alguns canvis respecte de les edicions anteriors, per tal d'afavorir el benefici que suposa aquesta activitat :

 • Hem avançat la data de la Jornada al dia 27 de gener, atès que hi ha força centres en els quals ja s'han fet les presentacions i l'avaluació de les exposicions orals.
 • Per altra banda, ben aviat es demanarà a l'alumnat de 1r de batxillerat que faci propostes per iniciar la seva pròpia recerca.
 • Hem volgut concentrar tota la Jornada en un únic espai, a l'Edifici Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, del campus de Cappont de la UdL, per tal de facilitar l'organització de les exposicions.
 • En aquesta edició hi haurà 5 Àmbits de recerca per agrupar les presentacions dels treballs:
  1. Àmbit de les Humanitats i de la Comunicació
  2. Àmbit de Ciències Socials
  3. Àmbit Científic, Tecnològic i de les Matemàtiques
  4. Àmbit de Ciències Mèdiques i de la Salut
  5. Àmbit de l'Expressió artística / Àmbit de l'Esport


Si voleu participar com a centre, en la X Jornada de Recerca, ja sigui com a assistents (1r de BTX) o com a ponents (2n de BTX) podeu omplir el següent Formulari d'Inscripció, fins al 17 de gener de 2017, com a màxim.

Per tal d'ajudar a l'organització d'aquesta activitat, tant als centres com a les persones que hi han d'intervenir, podeu llegir les següents orientacions:


Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres: