Tallers de la Setmana de la Ciència 2020

 

Tallers de la Setmana de la Ciència 2020

 

 

Propostes 1-9, adreçades a alumnes d'ESO, BTX i FP

1.-Criptografia

2.-Neuroscalextric

3.-Birra game o el poder de la logística

4.-Les impressores 3D i la seva aplicació en el Laboratori de Robòtica de la UdL

5.-El turisme. Lectures geogràfiques

6.-Epidèmies i ciutat, una llarga relació: com pot afectar la Covid-19 a l’urbanisme futur?

7.-Canvi climàtic i fenòmens meteorològics adversos associats

8.-Com fem la predicció meteorològica? Quin són els fenòmens meteorològics propis de Ponent i per què?

9.-Reflexions sobre les nostres ciutats en temps del Covid19

 

Propostes 10-12, adreçades al professorat de Primària i Secundària

10.-Cicle de conferències "Les STEAM en moviment"

11.-Cicle de conferències "Fonts i recursos didàctics pràctics en xarxa per a docents de Geografia"

12.-I Jornada de museus i biblioteques escolars

 

============================================ 

 

Taller 01.-Criptografia


Descripció:  

La criptografia és una necessitat derivada de realitzar comunicacions per escrit (a l'origen) creada per a preservar la privacitat de la informació que es transmet, garantint que una persona que no estigui autoritzada no pugui llegir el contingut del missatge.

En la història hem tingut multitud d'exemples de maneres d'encriptar missatges des dels més senzills, com és el criptosistema de Cèsar, als actuals, basats en problemes matemàtics complexos, i sense oblidar-nos de la màquina d'encriptació més famosa de la història: la màquina Enigma.

En aquest curs es dividirà en dues parts: una primera on s'explicaran diferents criptosistemes de la història, i una altra on es tractarà de posar a la pràctica l'aprés en la primera per poder superar una escape room virtual.

 

Responsable del taller:  .

Adreçat al nivell:  ESO i Batxillerat

Dates i horari: Primera setmana de desembre. A concretar per correu.

Modalitat: virtual amb places limitades

Lloc:  Aula d'informàtica 3.48, de l'edifici del Rectorat de la UdL

Contacte:  ice.fp@udl.cat  - 973703370

 

Taller 02: Neuroscalextric

 

 

Descripció:  El neuroscalextric és un taller pràctic que mostra les possibilitats de la neurociència. Actualment, els electroencefalogrames s’utilitzen per a monitoritzar l’estat del cervell dels pacients en l’àmbit mèdic.
A l’Escola Politècnica Superior estudiem com utilitzar-los per interactuar amb dispositius mitjançant pensaments i evocacions.
Belluguem els cotxes amb la ment. Un casc neuronal llegeix les ones cerebrals de l'usuari a través d'uns sensors i envia la informació a un ordenador on són processades. Quan l’ordenador detecta el pensament adequat envia una senyal a la placa Arduino per a que subministri corrent al vehicle.

 

Responsable del taller: 

Adreçat al nivell: ESO i Batxillerat.

Dates i horari: Primera setmana de desembre. A concretar per correu.

Modalitat del taller: Presencial en el centre o en l'EPS, només grups bombolla

Lloc:  Espai 2.03 (Sala de Graus) de l'EPS, al Campus de Cappont

Places limitades

Contacte:  ice.fp@udl.cat  - 973703370

 

Taller 03: Birra game o el poder de la logística

 

 

Descripció:  Imaginem que hem planificat un conjunt de festes per recaptar diners per fer un viatge de final de curs. L'objectiu és passar-nos-ho bé, però també ens interessa obtenir el màxim de beneficis. Identifiquem que un dels productes més consumits és la cervesa 0.0 i volem que tothom pugui beure'n la que desitgi. Així doncs hem de planificar les compres per tal de poder garantir que tothom en tindrà i alhora no volem que ens en sobri d'una festa per la següent per evitar haver de guardar-les.
A través de la dinàmica del Beer Game simularem una cadena de subministrament formada pel consumidor final, el distribuïdor, el majorista i la fàbrica i buscarem satisfer la màxima demanda possible amb el mínim cost logístic associat. Cada participant assumirà un rol dins de la cadena de subministrament i decidirà la millor estratègia per a proveir-se.

 

Responsables del taller: Adela Pagès i Jordi Segura

Adreçat al nivell: 4t d'ESO i Batxillerat ------------ AFORAMENT COMPLET

Durada:  45-50 minuts

Dates i horari: Primera setmana de desembre. A concretar per correu.

Capacitat del taller:  un grup-classe

Modalitat:  Virtual al centre educatiu

Requisits del centre: Disposar d'almenys 8 ordinadors (o tauletes)

Contacte:  ice.fp@udl.cat  - 973703370

 

Taller 04: Les impressores 3D i la seva aplicació en el Laboratori de Robòtica de la UdL


 

Descripció:  Amb una càmera veurem de prop el funcionament d'un impressora 3D, normalment no pot veure's.

Contingut:


- Breu explicació del funcionament bàsic d'una impressora 3D
- Recorregut per l'interior d'una impressora 3D amb una càmera per veure les parts més importants.
- El filament d'impressió: com es posa i com es treu.
- Posar a imprimir una peça: escalfament de la base, escalfament de l'extrusor i trucs d'impressió.
- Exemples de peces creades amb diverses impressores 3D del Laboratori de Robòtica.
- Temps per a preguntes i curiositats.

Aquest taller es pot fer a l'aula, els alumnes seguirant les explicacions dels professors des de la pantalla;
també el podran seguir des de casa.

Responsables del taller: Elena Rubies

Adreçat al nivell: ESO i Batxillerat  ------------ AFORAMENT COMPLET

Dates i horari: Primera setmana de desembre. A concretar per correu.

Modalitat del taller:  virtual

Recursos necessaris des del centre: Pantalla de projecció col·lectiva o de l'ordinador personal 

Contacte:  ice.fp@udl.cat  - 973703370

 

Taller 05: El turisme. Lectures geogràfiques


 

Descripció: 

Les previsions turístiques apuntaven que aquest 2020 hi hauria al món 1.400 milions de turistes internacionals. La realitat ha estat una altra. Un sector pràcticament paralitzat on fins i tot un bon nombre de països han prohibit l’arribada de turistes. Una situació amb afectacions greus per economies altament dependents d’aquesta activitat. No obstant, el sector turístic ha mostrat la seva capacitat per adaptar-se a la crisi, tot apostant per solucions innovadores.

 

La sessió analitzarà els principals aspectes que han de tenir aquests nous productes turístics. Es posarà una atenció especial a la vinculació amb àmbits geogràfics concrets per allunyar la pràctica turística de models idèntics a tot arreu. Es mostraran, així mateix, algunes experiències innovadores, que han de permetre obtenir un turisme adaptat a l’entorn i que eviti els errors del passat.

 

Responsables del taller: Daniel Paül, Departament de Geografia i Sociologia, UdL.

Adreçat al nivell: 4t d'ESO i Batxillerat

Dates: 3 de desembre (de 13 a 14 h)  i  15 de desembre (de 10 a 11 h)

Modalitat del taller:  virtual

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat

 

 

Taller 06: Epidèmies i ciutat, una llarga relació: com pot afectar la Covid-19 a l’urbanisme futur?


 

Descripció: Les malalties i les epidèmies han acompanyat l’ésser humà al llarg de la seva història. Les ciutats, lloc densos i d’intercanvi, han estat sempre exposades a les epidèmies. Som poc conscients de fins a quin punt la salut pública ha condicionat la forma de les ciutats que habitem.

D’una banda, aquesta xerrada  realitza un repàs de com l'urbanisme s’ha anat adaptant durant dos segles per aturar les epidèmies. D’altra banda, intenta analitzar com s’hauria de dissenyar la ciutat post Covid-19. La difusió de vacunes i antibiòtics ens havia fet creure immunes a les malalties. Però aquesta pandèmia ens ha demostrat que no és així.

El nou urbanisme haurà de repensar les ciutats recuperant molt els conceptes de densitats, d'espais públics o d'espais de lleure, i caldrà a modificar el seu disseny. La Covid-19 farà accelerar la implantació urbana de plantejaments ecologistes i de la smartcity. Junt amb la cura per evitar noves pandèmies, marcarà una revolució en la forma de construir la ciutat del futur.

 

Responsables del taller: Joan Ganau, Departament de Geografia i Sociologia, UdL.

Adreçat al nivell: 4t d'ESO i Batxillerat

Dates: 11 de desembre

Horari: 10-11 h

Modalitat del taller:  virtual

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat

 

Taller 07: Canvi climàtic i fenòmens meteorològics adversos associats

 

 

Descripció: El canvi climàtic és una evidència i hi ha dades que el corroboren, com l'augment de la temperatura a escala planetària. A cauda d'aquest també existeixen fenomens meteorològics adversos, que potser anys enrere també existien però no amb la mateixa virulència ni tampoc amb la mateixa freqüència. A més, cal tenir present que aquests sovint afecten en àrees poc desenvolupades generant una catàstrofe social més important.

 

Responsables del taller: Carme Farnell, geògrafa (Meteo.cat)

Adreçat al nivell: 4t d'ESO i Batxillerat

Dates: 9 de desembre

Horari: 12-12.45 h

Modalitat del taller:  virtual

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat

 

 

Taller 08: Com fem la predicció meteorològica? Quin són els fenòmens meteorològics propis de Ponent i per què?

 


 

Descripció: Són diverses les eines que s'utilitzen per realitzar la predicció meteorològica, des de les necessàries per observar el temps actual (satèl·lit Meteosat, radar, estacions meteorològiques) fins als models meteorològics per saber què passarà en el futur.
Les característiques climàtiques i geogràfiques del Pla de Lleida fa que tinguem uns trets meteorològics propis de la zona com són les boires a l'hivern o bé les pedregades durant els mesos més càlids. Dos fenòmens contraposats entre ells però coincidents en la zona d'afectació. 

 

Responsables del taller: Carme Farnell, geògrafa (Meteo.cat)

Adreçat al nivell: 4t d'ESO i Batxillerat

Dates: 4 de desembre

Horari: 12-12.45 h

Modalitat del taller:  virtual

Contacte:  ice.secundaria@udl.cat


 

Taller 09: Reflexions sobre les nostres ciutats en temps del Covid19

Descripció: Les imatges  de ciutats buides que vam veure als mitjans durant el confinament resultaven fascinants i pertorbadores alhora. La buidor ens els espais públics ens interpel·lava com a ciutadans i ens feia pensar sobre les nostres ciutats, la nostra relació amb elles i la vida a les ciutats. La Pandèmia paradoxalment ha actuat accelerant canvis que ja s'estaven donant, com ara la irrupció total de la digitalització o els replantejaments sobre la mobilitat urbana,  alhora que, i al mateix temps, ens aturava i semblava aturar el temps per a mostrar-nos lo diferents que som.

La Pandèmia ens ha posat davant d'un mirall per a mostrar-nos com de desiguals som com a societat i lo desiguals que són les condicions de vida de la població en totes les escales espacials des de la global, als nostres barris, habitatges i espais personals. Aquestes són les qüestions que volem abordar: quins són els canvis que ha accelerat la Covid19? té sentit parlar d'una ciutat postcovid? són les propostes  d'intervenció urbana (habitatges, barris, mobilitat) que s'han anat proposant realment noves?. En definitiva la pandèmia ens acompanya a pensar què son realment les nostres ciutats, quins canvis s'han anat produint i com les voldríem.

 

Responsable del taller: Carme Bellet, Departament de Geografia i Sociologia, UdL

Adreçat al nivell: Batxillerat

Data: 10 de desembre

Horari: 11-12 h

Modalitat: Virtual a través de l'enllaç

Contacte: ice.secundaria@udl.cat

 

 

Activitat 10:  Cicle de conferències "Les STEAM en moviment"


 

Descripció: Els temes que s'hi desenvoluparan estan relacionats amb el maneig de les eines de l'astronomia a l'aula; amb les tecnologies per apropar-se als ODS; i amb les metodologies basades en la indagació per arribar al coneixement

 

Responsables de l'activitat: Equip ICE STEAM: El motor del canvi

Adreçat al professorat: Cicle Superior d'Educació Primària, ESO i Batxillerat, Universitat

Dates: dijous 12, 19 i 26 de novembre, 3 de desembre

Horari: 17.30 - 19.30 h

Modalitat: Virtual a través de l'enllaç: https://eu.bbcollab.com/guest/5c69b50a6e3447f59281b5ee0aad1b0e

Més informació: http://www.ice.udl.cat/ca/noticies/agenda/Les-STEAM-en-moviment/

Contacte:   ice.secundaria@udl.cat

 

Activitat 11: Cicle de conferències "Fonts i recursos didàctics pràctics en xarxa per a docents de Geografia"

 

 

Descripció: El curs impartit pel Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida es realitzarà magistralment a través de videoconferències. Es recomana disposar de dues pantalles en el moment del curs.

Aquest curs introductori pretén donar una visió general sobre les fonts i els recursos d’informació geogràfica al docents d’ESO i Batxillerat en l’àmbit social. L’objectiu es mostrar eines que facilitin als docents l’ensenyament de la Geografia als seus alumnes de forma amena i visual aprofitant els recursos existents facilitats pels principals organismes oficials.

 

Responsables de l'activitat: Equip ICE de Geografia en xarxa

Adreçat al professorat d'ESO, Batxillerat i FP

Dates: dimecres 18, 24 i 25 de novembre

Horari: de 17:30 a 19:00 h

Modalitat: Virtual a través del següent enllaç: https://eu.bbcollab.com/guest/583a904f6b8c49428671635d92e8a0c7

Més informació: http://www.ice.udl.cat/ca/noticies/agenda/Fonts-i-recursos-didactics-practics-en-xarxa-per-a-docents-de-Geografia/

Contacte:   ice.secundaria@udl.cat

 

Activitat 12: I Jornada de museus i biblioteques escolars. 

Descripció: 

Les sessions que configuren la jornada estan pensades pel personal docent o en formació que empra els objectes en la seva pràctica educativa, però també estan adreçades a qui no ho fa i desitja conèixer el seu potencial didàctic. D’igual manera, els pot ser d’utilitat a docents encarregats de la biblioteca escolar i que desitgen saber com ampliar horitzons amb la introducció d’un museu escolar com a aliat de la biblioteca escolar per ajudar a desenvolupar la competència informacional de l’alumant.

 

Responsables de l'activitat: Equip ICE de Museus i Biblioteques Escolars

Adreçat a les professionals d’educació en actiu (infantil, primària i secundària), així com al professorat universitari i les persones que s'estan formant per a ser futures docents.

Dates: dimecres 17, 19 i 26 de novembre

Horari: de 17:30 a 19:30 h

Modalitat: Virtual a través del següent enllaç: http://bit.do/fK2Hx

Més informació: http://www.ice.udl.cat/ca/noticies/agenda/I-Jornada-de-museus-i-biblioteques-escolars./

Contacte:   ice.secundaria@udl.cat