Premis en l'àmbit territorial de Catalunya

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Premis universitaris

      

     

UDL

    

 

El curs 2017/18 el Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del Consell Social de la UdL, la tretzena edició dels Premis a Treballs de Recerca adreçats a l’estudiantat d'ensenyament secundari.

S'atorgaran catorze premis, dos per a cadascuna de les temàtiques generals i un premi per a cadascuna de les temàtiques específiques. A les persones guanyadores, un cop matriculades a la Universitat de Lleida el curs 2017/18, se'ls concedirà un ajut de 200 euros, un ajut equivalent a l'import de la matrícula per cursar el primer curs en el centre de la UdL en el qual hagin obtingut plaça i s'hagin matriculat i també rebran un diploma. Els/les guanyadors/es que no es matriculin a la Universitat de Lleida rebran un diploma.

També s'atorgaran sengles premis de 200 euros i diplomes als/les tutors/es dels treballs i als respectius centres, així com als tutors del Programa ITINERA.

INFO --> http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/treballsrecerca.html

Magma, associació per promoure la recerca jove    

 

Magma realitza la exporecerca, un espai on els participants poden exposar els seus treballs de recerca en estands durant tres dies. A banda de l’exposició i per tant difusió del treball, Magma ofereix premis consistents en l’assistència a altres fires d’exposició de treballs de recerca, i en aquesta mateixa exposició, s’atorguen premis d’altres institucions alienes a Magma, que ofereixen premis com assistir a l’entrega dels premis Nobel i al sopar de gala posterior.

INFO --> http://www.magmarecerca.org/

Joan Palau Vera

 

Aquest premi organitzat per la societat catalana de geografia, està orientat a treballs de recerca sobre investigació en geografia. L’alumne premiat rebrà una dotació de 800 euros i el seu treball podrà ser publicat en la revista Treballs de la SCG.

INFO -->

http://www2.udg.edu/depgeo/Inici/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/13642/p/49267/language/es-ES/Default.aspx 

 

Universitat Ramon Llull de Barcelona     

 

La Universitat Ramon Llull convoca els Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat amb l’objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.

Es poden presentar als Premis tots els alumnes de 2n de Batxillerat matriculats durant el curs 2017-2018 que hagin realitzat un treball de recerca.

INFO --> http://www.url.edu/premisrecerca/

 

Universitat Vic als millors TDR  

 

La Universitat de Vic organitza des de fa anys els Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d'estudiants de batxillerat. Aquests premis són els més antics en el seu gènere dels que fan les universitats catalanes, i el seu creixement ha estat considerable al llarg d'aquests anys.

Tenen l'objectiu principal de promoure la recerca entre els estudiants de batxillerat en totes les àrees de coneixement.

INFO --> http://premisrecerca.uvic.cat/ 

 

UPF, Premi al millor TDR en l’àmbit de l’activitat internacional

 

L'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) de la Universitat Pompeu Fabra convoca el Premi al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya en l'àmbit de l'activitat internacional que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2016-2017 en els centres de batxillerat de Catalunya.

INFO -->https://www.esci.upf.edu/uploads/imgen/1214-premi-recerca-esci-upf.pdf 

UPC, Facultat de Matemàtiques i Estadística

 

Cada any l'FME convoca el Premi Poincaré amb dos objectius principals: d'una banda, fomentar l'interès dels estudiants de secundària per les matemàtiques i l'estadística; de l'altra, incentivar la tasca educativa en aquestes àrees de coneixement que es porta a terme en els centres de secundària.

Tots els estudiants de 2n de batxillerat que hagin fet el treball de recerca sobre un tema relacionat amb les matemàtiques i/o l'estadística.

INFO --> https://fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/activitats-per-a-secundaria/treballs-de-recerca 

 

Societat Catalana de Física  

 

La Societat Catalana de Física, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca per onzena vegada aquests premis amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la recerca sobre temes de física. Aquests premis s’adrecen als estudiants de batxillerat.

INFO --> http://blogs.iec.cat/scfis/ 

XIII Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de batxillerat

 

El rector de la Universitat de Barcelona convoca la vuitena edició del Premi de Recerca per a la Pau, per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir la cultura de pau des de la recerca.

INFO --> http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/

Participa a l’Escola  

 

L'objecte del Premi Participa a l'Escola és motivar les experiències o treballs de recerca que versin sobre formes de participació a l'escola o que hi fomentin la pràctica o l'aprenentatge dels valors democràtics, duts a terme durant el curs acadèmic corresponent a l'any de la convocatòria.

El Premi té dues modalitats:

  1. Centres educatius. Un premi per a experiències que versin sobre formes de participació a l'escola o que hi fomentin la pràctica o l'aprenentatge dels valors democràtics, desenvolupades en centres educatius de primària o secundària.
  1. Treballs de recerca. Un premi per a treballs de recerca d'alumnes de batxillerat elaborats individualment o en grups de dues persones com a màxim, que versin sobre formes de participació a l'escola o que hi fomentin la pràctica o l'aprenentatge dels valors democràtics.


INFO --> http://governobert.gencat.cat/ca/participacio-ciutadana/societat-civil/premi-participa-a-lescola/