Presentació del Projecte Itinera

itinera
Informació de l'esdeveniment
Inici:

 

Al mes de febrer, i fins al desembre, es desenvolupa el projecte ITINERA. L'ICE-UdL som els mitjancers entre els professorat de la UdL i els tutors de recerca dels centres de secundaria, per tal d’intentar trobar un denominador comú en els interessos d’investigació de la Universitat i els de l’alumne de batxillerat.

En aquesta pàgina del Projecte ITINERA, es troba el llistat de propostes que ens han fet arribar els diferents Departaments de la UdL. Cal tenir-los en compte, ja que optar per un del treballs proposats per la UdL significa que hi ha un professor o professora que li interessa el tema, la qual cosa agilitza el procés d’assignació de tutor UdL.

Així mateix, en la web trobareu el calendari d’actuacions del projecte ITINERA, i també el formulari d’inscripció al projecte. Caldrà respectar les dates que s’indiquen, per poder seguir els diferents trams del projecte. També us recomanem que visiteu la web amb certa assiduïtat, ja que a partir d’ara, serà la web del projecte ITINERA el canal de comunicació més ràpid i eficient, per estar al dia de les novetats que s’esdevinguin.

Des del ICE-UdL, tal com hem fet altres anys, treballarem perquè tots els alumnes inscrits tinguin tutor de la UdL.

 

Itinera és un projecte que acull alumnat de 1r de batxillerat que s’inicia en la recerca. Està orientat a unir esforços entre la Universitat de Lleida i els centres de secundària per tal de proporcionar recursos i eines per a l’elaboració del seu treball de recerca. 

L’ICE de la UdL s’encarrega d’establir els mecanismes de relació entre el professorat del Centre de secundària i el professorat de la Universitat de Lleida. D’aquesta manera s’obre la possibilitat que l’alumnat de Batxillerat pugui tenir dues persones de suport, la persona tutora del centre on cursa els estudis i una persona assessora de la Universitat de Lleida.

Els centres, els departaments i els serveis de la UdL ofereixen la possibilitat de formar part del Projecte Itinera a partir dels temes proposats per la mateixa UdL. Així es podrà comptar amb professorat assessor especialitzat, i la col·laboració UdL-Batxillerat estarà vinculada a les línies de recerca i als projectes que es duen a terme dins de la pròpia Universitat.

Què ofereix la UdL?

El Projecte Itinera estableix que el professorat assessor de la UdL donarà suport a l’alumnat de Batxillerat segons les següents funcions:

  • Assessorar l’alumnat i fer el seguiment del treball de recerca.
  • Participar, en la mesura necessària, de la planificació del treball.
  • Donar resposta a totes aquelles consultes que l’alumne formuli.
  • Facilitar l’accés de l’alumne als materials i/o infraestructures que la UdL posi al servei d’aquest projecte i que l’alumne necessiti per tal de seguir amb el desenvolupament del seu treball. Si fos necessari, el tutor/a de la Universitat faria la supervisió de l’ús d’aquestes eines.
  • Omplir un full de valoració de la feina realitzada per part de l’alumnat, que es trametrà a la persona tutora del centre.

A més del suport del professorat o personal investigador, la UdL posarà a disposició de l’alumnat de Secundària el Carnet de la Biblioteca i l'accés a les instal·lacions que el professorat assessor consideri adient.

Amb aquest projecte, l’alumnat de secundària que així ho desitgi, pot endinsar-se en la Universitat per tal de conèixer la forma de treballar i procedir que s’hi adopta, facilitant així una futura transició de la Secundària a la Universitat.

Així mateix, podrà conèixer de primera mà els diferents serveis i instal·lacions de què disposa la UdL, els plans d’estudi, centres, fundacions, etc. Això també ha de poder contribuir al fet que l’alumnat pugui elegir amb més seguretat els estudis que, en un futur, pugui i/o vulgui cursar a la Universitat de Lleida.