II Congrés Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana

Tallers d'activitats per als Batxillerats

Captura
Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida
Adreça:

 

Inici:
Finalització:

II Congrés Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana

El 4, 5 i 6 d'octubre es va celebrar a la UdL el II Congrés Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana. En el marc d’aquest congrés, es va considerar que alumnes del Batxillerat interessats a conèixer la dedicació professional cap a la filologia catalana realitzessin una sessió de treball amb les següents activitats:


"Taller pràctic de llengua catalana: registres i normativa", a càrrec de Natàlia Carbonell de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes – Universitat de Girona.

Els continguts d’aquest taller estan elaborats amb una intenció clarament divulgativa, per despertar l’interès dels i les joves estudiants envers el tema de la Llengua Catalana i per fer-los partícips de la recerca i activitats que duem a terme a la Universitat en el camp de la llengua.

Els aspectes principals que es van treballara són els següents:

  • Errors comuns: superem-los.
  • Coneguem els recursos de la xarxa per resoldre els dubtes de normativa.
  • Posem a prova els coneixements de la nova ortografia i gramàtica del català.

Xerrada informativa: "Estudiar llengua i literatura catalanes: un repte individual i una oportunitat professional ", a càrrec del Dr Francesc Feliu (UdG)

És sabut que els estudis de filologia catalana han experimentat, d’una forma bastant general, una davallada important en els darrers quinze anys. Les causes són complexes i diverses; amb tot, els estudis de llengua i literatura, amb les diverses denominacions amb què s’imparteixen a les diferents universitats catalanes, continuen essent —potser ho són més avui que temps enrere— un repte intel·lectual molt atractiu i, alhora, una oportunitat molt clara per encarrilar un futur professional satisfactori. El domini de l’instrument comunicatiu per antonomàsia —la llengua— comporta, en definitiva, el control de la comunicació a tots els nivells, el domini de la capacitat d’organitzar la informació, d’argumentar les pròpies decisions, i de convèncer. El coneixement dels mecanismes de la literatura i de la tradició literària pròpia implica la interiorització de les bases en què es fonamenta tota la nostra cultura i, doncs, una formació que té extenses aplicacions en molts àmbits de la vida pública i, especialment, del món del lleure.

Des del punt de vista laboral, els estudis de filologia catalana tenen avui unes excel·lents perspectives, sobretot en el terreny educatiu, atès que falten, i faltaran durant bastants anys, professors de català, sobretot en els estudis de secundària. La complexitat de la comunitat lingüística catalana, d’altra banda, demana, cada vegada més, experts en l’ús adequat per a cada context d’una llengua que a Catalunya és oficial, encara que no és la llengua materna d’una bona part de la població. Tot plegat converteix, avui més que mai, els estudis de filologia catalana en un veritable repte intel·lectual, a banda d’una oportunitat professional inqüestionable.

 

Galeria d'imatges