Estades Tipus A

20190221_121730
Informació de l'esdeveniment
Inici:

 

És un recurs formatiu que té el professorat de Formació Professional per acostar-se a la realitat dels processos productius, les tecnologies actuals i la prestació de serveis en empreses i institucions. Les estades són una forma important de reciclatge que significa per als docents l’adquisició de nous coneixements que podran transmetre a l’alumnat.

 

La professora d'Estètica Núria Ribes va assistir en aquestes estades i va compartir la seva experiència allà.                  Ho podeu llegir en aquest enllaç.

 

Procediment per a sol·licitar una estada: Es poden sol·licitar per a qualsevol època de l'any, exceptuant els períodes de vacances. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'1 de setembre de l'any en curs, fins al 31 de juliol de l'any següent.

Cal complimentar els documents següents:

  • Una petició, segons el model de sol·licitud que ja inclou el programa a pactar amb l'empresa i el pacte de confidencialitat.

Documentació que s'ha de lliurar al correu electrònic: fpestades.ensenyament@gencat.cat 

(El professorat no podrà començar l'estada abans de rebre l'autorització de la Dirección General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial).

 

En finalitzar l'estada formativa, el professorat ha de presentar abans de 30 dies naturals la documentació següent:

Trobareu més informació al següent enllaç