Descarregar Pdf

Volem revolucionar al formació inicial dels mestres entenent la Universitat com un agent de (trans)formació.
Proporcionem experiències radicals d'aprenentatge que connecten el coneixement, la reflexió i l'acció.
Vivenciem els processos de creació com a estratègia per contemporalitzar la formació de mestres.