Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Joana Companys Canadell. Psicòloga jubilada. Departament d’Ensenyament.

Presentació

És la primera vegada que aquest equip ICE es constitueix amb l’objectiu de treballar i aprofundir en el mindfulness aplicat a l’educació.

Descripció del projecte

El projecte d’aquest curs tindrà com a base, per una banda, conèixer altres projectes d’educació i mindfulness que s’estan portant a terme a Catalunya i a l’estat Espanyol. I perm l’altra, dissenyar una jornada de sensibilització creativa i pràctica amb els següents objectius:

Objectius

  • Donar a conèxier què és el Mindfulness aplicat a l’educació
  • Conèixer el marc teòric
  • Descobrir i experimentar a partir d’un mateix els avantatges de practicar les diferents tècniques que composen el Mindfulness.

Pla de treball

Reunions presencials mensulas amb l’objectiu prioritari de dissenyar la jornada que és duria a terme el dia 28 de juny de 2017 (per aquell dia ja tenen lligada la presència d’un expert en neurociencia i educació).
   Darrera modificació: