Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

-Julián Acebrón Ruiz, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica, Filologia Hispànica (Literatura espanyola), UdL.
-Rosa Mª Mateu Serra, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica, Filologia Hispànica (Llengua espanyola),UdL.

Descripció del projecte

L’equip ICE pensa seguir aquest curs 2016-2017 amb la realització d’algunes de les activitats que s’han anat organitzant durant els darrers anys, i que han tingut una bona resposta per part de les persones participants; així mateix, pretén enfortir o dur a terme d’altres, com s’indicarà més avall, orientades a la formació del professorat de Secundària. Per aquest motiu s’està planificant un curs de formació de 20 hores adreçat, especialment, al professorat de Secundària de l’àmbit de la Llengua i literatura Hispàniques, que tindrà lloc sobretot duran el segon quadrimestre, però que inclou també una activitat que s’ha realitzat recentment. El curs conté les següents activitats:
 1. Actuació de l’artista multidisciplinar Peter Jensen (“Velpister”), que va dur a terme un recital de poesia i piano titulat: “Cola para genocidio”. L’actuació va tenir lloc el passat 13 d’octubre de 2016, a les 19:30h., al Saló ́d’Actes de l’edifici de Rectorat -Facultat de Lletres. (2 hores)
 2. Impartició d’una o dues conferències sobre temes de l’àmbit de Llengua i Literatura castellanes destinades tant a estudiantat del graus d’Estudis Hispànicss: Llengua i Literatura (a extingir)/ Filologia Hispànica (Pla Nou) de la Facultat de Lletres, com a docents de Secundària. Data: pendent d’especificar. 2n quadrimestres (2/4 hores)
 3. Visita guiada a Barcelona amb l’itinerari de la novel·la "Últimas tardes con Teresa", de Juan Marsé, lectura obligatòria de les PAU d’enguany. Data: pendent d’especificar. 2n quadrimestre (4 hores).
 4. Conferència de l’escriptor i assagista Juan Bonilla. Data: pendent d’especificar. Gener de 2017 (2 hores).
 5. Visita guiada al taller d’impremta tipogràfica de la Diputació de Lleida. Data: pendent d’especificar. 2n quadrimestre (2 hores).
 6. Conferència sobre una de les lectures obligatòries de Selectivitat, adreçada a l’estudiantat de Secundària i als docents. (2 hores).
Així mateix, l’equip s’anirà reunint reunit en diferents ocasions, amb una periodicitat d’un cop cada tres mesos, per discutir i organitzar les diferents propostes del curs. D’altra banda, està pendent si la Facultat de Lletres organitzarà una segona edició del “Dictat plurilingüe” (la primera va tenir lloc l’abril de 2016), o alguna activitat similar destinada també a l’estudiantat de Secundària. D’una manera o altra, els membres del grup col·laboraran en la preparació de l’activitat prevista en l’àmbit de castellà.

Objectius

El Grup té els següents objectius:
 • Enfortir les relacions entre Secundària i Universitat.
 • Apropar l’estudiantat de Secundària a la Facultat deb Lletres, en general, i a l’ámbit d’Hispàniques, en particular.
 • Dotar de més visibilitat a la Facultat de Lletres dins l’entorn dels estudis de Lleida.
 • Desenvolupar propostes i estratègies per a la millora de l’activitat docent de la llengua i literatura castellanes a Secundària i Universitat.

Pla de treball

 • Actuació de l’artista multidisciplinar Peter Jensen (“Velpister”), que va dur a terme un recital de poesia i piano titulat: “Cola para genocidio”. L’actuació va tenir lloc el passat 13 d’octubre de 2016, a les 19:30h., al Saló ́d’Actes de l’edifici de Rectorat-Facultat de Lletres. (2 hores)
 • Impartició d’una o dues conferències sobre temes de l’àmbit de Llengua i Literatura castellanes destinades tant a estudiantat del graus d’Estudis Hispànics: Llengua i Literatura (a extingir)/ Filologia Hispànica (Pla Nou) de la Facultat de Lletres, com a docents de Secundària. Data: pendent d’especificar. 2n quadrimestre (2/4 hores)
 • Visita guiada a Barcelona amb l’itinerari de la novel·la "Últimas tardes con Teresa", de Juan Marsé, lectura obligatòria de les PAU d’enguany. Data: pendent d’especificar. 2n quadrimestre (4 hores)
 • Conferència de l’escriptor i assagista Juan Bonilla. Data: pendent d’especificar. Gener de 2017 (2 hores).
 • Visita guiada al taller d’impremta tipogràfica de la Diputació de Lleida. Data: pendent d’especificar. 2n quadrimestre (2 hores)
 • Impartició d’una conferència sobre una de les lectures obligatòries de Selectivitat, adreçada a l’estudiantat de Secundària i als docents. (2 hores)

Així mateix, l’equip s’anirà reunint reunit en diferents ocasions, amb una periodicitat d’un cop cada tres mesos, per discutir i organitzar les diferents propostes del curs. D’altra banda, està pendent si la Facultat de Lletres organitzarà una segona edició del “Dictat plurilingüe” (la primera va tenir lloc l’abril de 2016), o alguna activitat similar destinada també a l’estudiantat de Secundària. D’una manera o altra, els membres del grup col·laboraran en la preparació de l’activitat prevista.

   Darrera modificació: