Equip ICE FOL a Secundària

 Descarregar Pdf

Coordinació

Carme Gutiérrez Fernández - Professora d'ensenyament secundari - Institut Caparrella de Lleida
Especialitat de formació i orientació laboral (FOL) 
mgutie62@xtec.cat

Descripció

El projecte d´aquest curs 2017-18 està orientat a qualsevol d´aquestes etapes educatives però incidirem d´una manera especial en els Cicle Formatius de Grau Mitjà ja que és on es produeix més abandonament escolar Cicle Formatiu de Grau Mitjà: treballar les habilitats i compencies del treball en equip i les dinamitzacions de grups per tal de que hi hagi més motivació i menys abandonament escolar.

 

Activitats

   Darrera modificació: