Equip ICE FOL a Secundària

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Carme Gutiérrez Fernández
Especialitat: Professora d'ensenyament secundari - Institut Caparrella de Lleida - Especialitat de formació i orientació laboral (FOL) 
Correu electrònic: mgutie62@xtec.cat

Descripció

Activitats

El projecte d´aquest curs 2017-18 està orientat a qualsevol d´aquestes etapes educatives però incidirem d´una manera especial en els Cicle Formatius de Grau Mitjà ja que és on es produeix més abandonament escolar i Cicle Formatiu de Grau Mitjà: treballar les habilitats i competències del treball en equip i les dinamitzacions de grups per tal de que hi hagi més motivació i menys abandonament escolar.

 

   Darrera modificació: