Equip ICE Anglès a la Secundària

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Montse Irun Chavarria 
Catedràtica d’Ensenyament Secundari d’anglès i Professora a Temps Parcial a la UdL DAL.
Correu electrònic: montseirun@gmail.com

Descripció

"Ens definim com un equip de profes de secundària d'anglès que tenim unes inquietuds que compartim i busquem maneres de fer més efectiu l'aprenentatge de l'anglès. Els primers anys vam dissenyar activitats orals per l'alumnat de batxillerat i en els darrers tres cursos ens hem centrat en les competències bàsiques de 4t i més concretament hem dissenyat unitats per ajudar als alumnes a superar amb èxit la prova de competència escrita. Aquestes unitats s'han dissenyat a partir de l'anàlisi de les activitats que s'han proposat a l'alumnat de 4t en les proves de competències bàsiques i amb un enfocament competnecial tot seguint el currículum de l'Educació secundària Obligatòria".
 

Activitats

Aquest curs, l’equip pretén acabar tenir tots els materials disponibles i fer-los arribar a l’estudiant de 4t ESO un cop s’hagin implementat i avaluat en, almenys, tres centre de secundària de les terres de Lleida.
 
També escriuran un article per publicar en una revista d’àmbit català donant a conèixer el projecte i el seu disseny, implementació i avaluació.
   Darrera modificació: