Equip ICE Anglès a la Secundària

 Descarregar Pdf

Coordinació

Montse Irun Chavarria - Catedràtica d’Ensenyament Secundàri d’anglès. - Professora a Temps Parcial a la Universitat de Lleida DAL
montseirun@gmail.com  mirun@dal.udl.cat                                   telèfon 687700862

Descripció

Aquest curs, l’equip pretén acabar tenir tots els materials disponibles i fer-los arribar a l’estudiant de 4t ESO un cop s’hagin implementat i avaluat en, almenys, tres centre de secundària de les terres de Lleida.
 
També escriurem un article per publicar en una revista d’àmbit català donant a conèixer el projecte i el seu disseny, implementació i avaluació.

Activitats

   Darrera modificació: