Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Isabel del Arco Bravo – Universitat de Lleida. Professora titular.

Òscar Flores i Alarcia – Universitat de Lleida. Tècnic d’innovació docent i professor associat.

Presentació

L’Equip ICE d’Innovació Educativa de la Universitat de Lleida és la concreció d’un projecte que es va iniciar l’any acadèmic 2014-15, quan des de l’equip de recerca EDO de la UdL es va organitzar el curs “Innovació educativa: estratègies docents de
l'escola del segle XXI”. L’èxit del curs, que va tenir una elevada assistència de professionals de l’educació de diferents nivells educatius va provocar que es considerés la necessitat de constituir l’equip ICE,que oficialment va començar atreballar el febrer de l’any 2016.
 
L’equip ICE d’Innovació Educativa de Lleida ja va iniciar algunes activitats el curs 2015- 16, entre les que cal destacar la recerca de col·laboració als CRPs de la província i altres moviments com ara el Moviment d’Innovació Educativa de Lleida.
 
És important destacar la transversalitat de l’equip, amb representats de professionals de l’àmbit educatiu de tots els nivells, des d’Educació Infantil fins a la Universitat. Un dels objectius principals és aconseguir generar xarxa entre centres i professionals de Lleida, per fer visibles i compartir molts projectes d’innovació d’elevada qualitat pedagògica, però que no tenen visibilitat.

Descripció del projecte

El principal projecte a desenvolupar el curs 2016-17 és generar una xarxa de centres innovadors. Es tracta d’organitzar una trobada per tal de donar a conèixer treballs innovadors, bones pràctiques i innovacions globals (a nivell d’aula, de cicle, d’etapa o de centre) desenvolupades per escoles i instituts de la província de Lleida, públics i privats concertats.


Sobretot el que es busca és generar un moviment que engresqui als professionals de l’educació, sobretot mestres i professorat, a unir-se al moviment d’innovació que s’està generant arreu del país. La jornada compta amb la col·laboració de tots els Centres de Recursos Pedagògics de la província i el Moviment d’Innovació Educativa de Lleida. El lloc de realització seria de la FEPTS i es preveu que es realitzi abans o després de la Escola d’Estiu, com a inauguració o cloenda.


La trobada ha de tenir un caire molt pràctic, amb un format basat en tallers i xerrades sobre les diferents tipus d’innovacions. Una primera proposta de programa seria:
-Sessió inaugural. Inclouria una conferència i alguna performance per impactar als assistents.
-Xerrades/tallers amb projectes innovadors
-Cloenda

Objectius

Amb l’acció: #InnoEdLleida XARXA TRANSFORMADORA DE L’EDUCACIÓ A LES TERRES DE PONENT, es vol aconseguir els següents objectius:
- Impulsar i consolidar #InnoEdLleida com a plataforma permanent de col·laboració entre entitats educatives al territori per a la transformació de l’educació.
- Aplegar esforços al territori des de la Facultat d’Educació Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida a centres educatius, passant per serveis educatius, MIE, etc. per compartir objectius comuns de canvi.
- Generar sinergies d’intercanvi i col·laboració mútua. És important la relació entre els centres educatius, entre els
centres educatius i la facultat d’educació i amb el MIE i serveis que promouen formació i canvis educatius.
- Organitzar les bases per tal que des de la universitat del territori (UdL) i en concret des de la FEPTS s’estimuli la recerca educativa en i amb els centres del territori.
- Cercar les col·laboracions necessàries amb altres xarxes fora del territori, com Escola Nova 21, per afilerar i assolir objectius comuns per transformar l’educació al nostre país.

Pla de treball

- Reunions presencials de l’equip: una mensual. Implicar al projecte al Departament d’Ensenyamnet (a través dels CRPs) i a la FEPTS de la UdL.
- Disseny pàgina web de la xarxa i de la jornada.
- Celebració jornada: finals curs 16-17
 
El resultat que s’espera aconseguir és que mestres i professors de la província s’inscriguin a la jornada, que aquesta sigui profitosa i generar la consciència necessària per afavorir la innovació educativa.
   Darrera modificació: