Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Sr. Nicolau Galdeano, Inspecció Educativa dels ST d’Ensenyament a Lleida/Generalitat de Catalunya.

Presentació

L' Equip ICE d’ Implementació de l’emprenedoria a l’FP pretén reprendre les tasques (creació de materials, suport i difusió de projectes, integració de l’emprenedoria als diferents nivells educatius, etc) ja iniciades per l’anterior Equip ICE d’Emprenedoria que va ser creat ara fa 3 anys a proposta dels Serveis Educatius dels ST d’Ensenyament a Lleida i de la Universitat de Lleida. El nou equip es proposa actualitzar-ne els objectius donant una dimensió territorial (tots els territoris dels ST d’Ensenyament a Lleida) i centrat exclusivament en l’FP. En aquest sentit, els membres de l’equip, representants dels diferents territoris així com la presència de membres de la UDL, del professorat d’FP i dels serveis educatius, busquen l’equilibri entre els diferents sectors implicats amb l’aplicació de l’emprenedoria a les aules. L’Equip compta també amb la participació de GLOBALleida, entitat entesa com un agent extern al món de l’educació de l’emprenedoria a l’FP i als centres docents, però molt connectada amb el teixit empresarial de la demarcació de Lleida que pot aportar importants reflexions i un punt de vista diferenciat, complementari i molt enriquidor de l’emprenedoria.

Descripció del projecte

Actualment, a la demarcació de Lleida hi ha nombroses institucions de tot tipus que generen materials, projectes, proposen formació, suport i assessorament, etc. relacionada amb l’emprenedoria però sovint aquest important volum d’activitats irecursos, per la seva dispersió, són poc coneguts pel professorat dels centres educatius i, més concretament, pel professorat d’FP implicat directament en l’emprenedoria. Per aquest motiu, l’Equip ICE d’Implementació a l’emprenedoria a l’FP es proposa com a principal objectiu per aquest primer curs d’existència cercar i ordenar per categories tots els recursos (empreses, institucions, projectes, fundacions, webs, etc) relacionats amb l’emprenedoria que puguin estar actius en la demarcació de Lleida i que tinguin una aplicació directa amb l’FP per tal de crear-ne un catàleg actualitzat.
 
Un cop feta la primera fase (cerca, ordenació i classificació), l’Equip es proposa la difusió d’aquest catàleg de recursos a través de la seva publicació en diferents plataformes dependents del Departament d’Ensenyament a Lleida, de la Universitat
de Lleida, de la Càtedra d’Emprenedoria UDL i de GLOBALleida, entre altres, i també a través també de l’organització d’una Jornada adreçada als centres i al professorat d’FP.

Objectius

  • Potenciar l’emprenedoria en els centres educatius d’FP de l’àmbit territorial de Lleida.
  • Cercar, ordenar i classificar els recursos relacionats amb l’emprenedoria que presents al territori de Lleida que tinguin una aplicació directa a les aules.
  • Crear un catàleg de recursos d’emprenedoria actualitzat adreçat als centres i professorat d’FP.
  • Difondre el catàleg de recursos d’emprenedoria actualitzat als centres i professorat d’FP.

Pla de treball

L’Equip es proposa el següent cronograma:
  • Novembre-desembre 2016: recollida d’informació a través els CRPs dependents dels ST d’Ensenyament a Lleida dels recursos existents als territoris. La recollida d’informació es farà a partir d’un model de fitxa proposat per l’Equip.
  • Gener 2017: ordenar per categories tots els recursos recollits.
  • Febrer-abril 2017: creació del catàleg de recursos en un format digital.
  • Maig 2017: difusió del catàleg de recursos a través de la seva publicació i també através d’una Jornada que girarà entorn les noves tendènci es de l’emprenedoria a l’FP.
Jornada
L’objectiu principal de la Jornada és la presentació i difusió del catàleg de recursos elaborat per l’Equip. A més, la jornada comptarà amb la presentació de 2 ponències de persones significatives en el món de l’emprenedoria, una que pugui donar una visió de les línies generals de treball que s’està duent a terme en l’actualitat i una altra que mostri exemples concrets de l’aplicació d’aquestes tendències. Paral·lelament, també es pretén mostrar algunes bones pràctiques que s’estiguin duent a terme, ja sigui per institucions, empreses o centres educatius que seran presentades a través de pòsters explicatius.
   Darrera modificació: